قیمت پایانی تغییر درصد
2,451 101.00 4.30

داده ها

آخرین معامله 2,435 85.00 3.62
قیمت پایانی 2,451 101.00 4.30
اولین قیمت 2,467
قیمت دیروز 2,350
بازه روز 2,467 2,362
قیمت مجاز 2,467 2,233
بازه هفته 2,375 2,250
بازه سال - -
P/E 705888
تعداد سهام 9.04 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.616 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 5,336
حجم معاملات 117.79 میلیون
ارزش معاملات 288.754 میلیارد
ارزش بازار 22.157 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 96.663 میلیون 100.103 میلیون
حقوقی 21.127 میلیون 17.687 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,249 1,086
حقیقی 1,236 1,077
حقوقی 13 9
تغییر حقوقی به حقیقی 8.432 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 96,331 2,435 2,438 20,067 1
1 100,000 2,434 2,440 100,423 7
1 49,500 2,433 2,444 60,686 6

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65