قیمت پایانی تغییر درصد
2,038 106.00 4.94

داده ها

آخرین معامله 2,037 107.00 4.99
قیمت پایانی 2,038 106.00 4.94
اولین قیمت 2,037
قیمت دیروز 2,144
بازه روز 2,076 2,037
قیمت مجاز 2,251 2,037
بازه هفته 2,233 2,001
بازه سال - -
P/E 586944
تعداد سهام 9.04 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.616 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,490
حجم معاملات 62.131 میلیون
ارزش معاملات 126.624 میلیارد
ارزش بازار 18.424 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 27.604 میلیون 61.826 میلیون
حقوقی 34.527 میلیون 305,140
تعداد خرید فروش
مجموع 443 500
حقیقی 428 497
حقوقی 15 3
تغییر حقوقی به حقیقی 69.744 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,034 2,037 175,000 5
1 524 1,983 2,040 211,500 4
1 20,000 1,963 2,041 25,372 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65