قیمت پایانی تغییر درصد
1,264 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,275 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,264 0.00 0.00
اولین قیمت 1,269
قیمت دیروز 1,264
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,461 1,323
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 364032
تعداد سهام 9.04 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.616 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.427 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 1,275 1,277 1,000 1
2 58,287 1,272 1,278 30,042 2
2 58,800 1,270 1,279 100,042 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65