قیمت پایانی تغییر درصد
1,500 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,499 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,500 0.00 0.00
اولین قیمت 1,540
قیمت دیروز 1,500
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,417 1,283
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 432000
تعداد سهام 9.04 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 13.56 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 800 1,500 1,500 103,748 6
5 224,971 1,498 1,501 54,000 2
6 104,715 1,497 1,502 90,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/18)

65