قیمت پایانی تغییر درصد
1,351 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,353 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,351 0.00 0.00
اولین قیمت 1,339
قیمت دیروز 1,351
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,461 1,323
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 389088
تعداد سهام 9.04 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.616 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.213 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,000 1,351 1,359 121,000 2
6 13,471 1,350 1,360 33,278 5
6 79,296 1,349 1,362 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65