قیمت پایانی تغییر درصد
1,307 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,310 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,307 0.00 0.00
اولین قیمت 1,367
قیمت دیروز 1,307
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,433 1,297
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 376416
تعداد سهام 9.04 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.616 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.815 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 13,000 1,310 1,320 5,000 1
3 10,800 1,307 1,323 100,000 1
2 30,827 1,306 1,324 120,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65