داده ها

آخرین معامله 2,696 245.00 10.00
قیمت پایانی 2,644 193.00 7.87
اولین قیمت 2,500
قیمت دیروز 2,451
بازه روز 2,696 2,500
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 74.53 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 187
حجم معاملات 1.542 میلیون
ارزش معاملات 4.078 میلیارد
ارزش بازار 197.058 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.248 میلیون 1.492 میلیون
حقوقی 294,020 50,000
تعداد خرید فروش
مجموع 29 46
حقیقی 28 45
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 645.189 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/07/1)

65