داده ها

آخرین معامله 4,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,734 0.00 0.00
اولین قیمت 4,800
قیمت دیروز 4,734
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 4,970 4,550
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 74.53 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 352.827 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/19)

65