داده ها

آخرین معامله 32,790 0.00 0.00
قیمت پایانی 32,790 0.00 0.00
اولین قیمت 32,790
قیمت دیروز 32,790
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 27,968 26,340
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 74.53 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.444 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
84 182,050 27,968 0 0 0
1 1,000 27,400 0 0 0
1 100 27,200 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65