داده ها

آخرین معامله 17,590 344.00 1.99
قیمت پایانی 17,590 344.00 1.99
اولین قیمت 17,590
قیمت دیروز 17,246
بازه روز 17,590 17,590
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 12 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1
حجم معاملات 60
ارزش معاملات 1.055 میلیون
ارزش بازار 211.08 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 60 60
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 1
حقیقی 1 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65