قیمت پایانی تغییر درصد
1,696 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,684 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,696 0.00 0.00
اولین قیمت 1,663
قیمت دیروز 1,696
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,780 1,612
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 10 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16.96 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 1,671 1,684 10,618 1
1 10,000 1,670 1,698 25,000 1
3 3,800 1,669 1,699 42,663 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65