قیمت پایانی تغییر درصد
994 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 948 0.00 0.00
قیمت پایانی 994 0.00 0.00
اولین قیمت 960
قیمت دیروز 994
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,043 945
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 10 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.94 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 1,001 1,000 1
0 0 0 1,020 20,000 1
0 0 0 1,027 1,515 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65