قیمت پایانی تغییر درصد
999 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,008 0.00 0.00
قیمت پایانی 999 0.00 0.00
اولین قیمت 1,000
قیمت دیروز 999
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,042 944
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 10 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.99 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 228,606 1,002 1,008 10,000 1
2 11,016 1,001 1,010 29,781 4
1 14,798 1,000 1,012 26,267 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65