قیمت پایانی تغییر درصد
1,141 25.00 2.14

داده ها

آخرین معامله 1,140 26.00 2.23
قیمت پایانی 1,141 25.00 2.14
اولین قیمت 1,130
قیمت دیروز 1,166
بازه روز 1,156 1,126
قیمت مجاز 969 877
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 10 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,299
حجم معاملات 23.331 میلیون
ارزش معاملات 26.627 میلیارد
ارزش بازار 11.41 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 16.212 میلیون 22.331 میلیون
حقوقی 7.119 میلیون 1,000,000
تعداد خرید فروش
مجموع 268 365
حقیقی 267 364
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 6.982 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 340,000 1,140 1,141 93,500 2
3 227,791 1,138 1,144 85,006 1
3 170,000 1,137 1,145 39,831 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65