قیمت پایانی تغییر درصد
2,692 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,701 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,692 0.00 0.00
اولین قیمت 2,800
قیمت دیروز 2,692
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,905 2,629
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 10 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 26.92 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 15,711 2,701 2,720 40,000 1
1 83,086 2,700 2,739 8,000 2
1 9,980 2,691 2,755 16,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65