قیمت پایانی تغییر درصد
1,247 54.00 4.53

داده ها

آخرین معامله 1,251 58.00 4.86
قیمت پایانی 1,247 54.00 4.53
اولین قیمت 1,252
قیمت دیروز 1,193
بازه روز 1,252 1,232
قیمت مجاز 1,252 1,134
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 10 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 239
حجم معاملات 6.69 میلیون
ارزش معاملات 8.34 میلیارد
ارزش بازار 12.47 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.509 میلیون 3.415 میلیون
حقوقی 181,096 3.275 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 50 64
حقیقی 49 61
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 3.858 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 1,250 1,251 10,950 1
1 20,000 1,249 1,252 780,191 15
1 100,000 1,248 1,256 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65