قیمت پایانی تغییر درصد
2,266 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,269 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,266 0.00 0.00
اولین قیمت 2,200
قیمت دیروز 2,266
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,379 2,153
بازه هفته 2,269 2,035
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 10 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 22.66 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,885 2,269 2,349 2,129 1
1 100,000 2,213 2,449 1,957 1
1 100,000 2,200 2,450 1,450 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65