داده ها

آخرین معامله 2,159 191.00 8.13
قیمت پایانی 2,173 177.00 7.53
اولین قیمت 2,300
قیمت دیروز 2,350
بازه روز 2,300 2,125
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 386
حجم معاملات 2.271 میلیون
ارزش معاملات 4.935 میلیارد
ارزش بازار 651.9 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.286 میلیون 2.286 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 121 56
حقیقی 121 56
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65