داده ها

آخرین معامله 3,259 87.00 2.60
قیمت پایانی 3,245 101.00 3.02
اولین قیمت 3,468
قیمت دیروز 3,346
بازه روز 3,480 3,171
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 515
حجم معاملات 2.289 میلیون
ارزش معاملات 7.429 میلیارد
ارزش بازار 973.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.289 میلیون 2.289 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 209 60
حقیقی 209 60
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65