قیمت پایانی تغییر درصد
19,020 425.00 2.19

داده ها

آخرین معامله 18,799 646.00 3.32
قیمت پایانی 19,020 425.00 2.19
اولین قیمت 19,400
قیمت دیروز 19,445
بازه روز 19,446 18,490
قیمت مجاز 20,417 18,473
بازه هفته 21,279 19,342
بازه سال - -
P/E -2643780
تعداد سهام 510 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 204,000

معاملات

تعداد معاملات 1,141
حجم معاملات 2.348 میلیون
ارزش معاملات 44.666 میلیارد
ارزش بازار 9.7 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.348 میلیون 2.348 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 484 221
حقیقی 484 221
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,588 18,630 18,799 5,312 2
2 1,300 18,603 19,000 6,413 1
1 250 18,590 19,010 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65