قیمت پایانی تغییر درصد
2,578 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,564 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,578 0.00 0.00
اولین قیمت 2,545
قیمت دیروز 2,578
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,706 2,450
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -358342
تعداد سهام 510 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.315 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,809 2,475 2,633 722 1
1 3,000 2,425 2,639 5,000 1
1 3,345 2,380 2,660 5,949 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/26)

65