قیمت پایانی تغییر درصد
24,291 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 24,070 0.00 0.00
قیمت پایانی 24,291 0.00 0.00
اولین قیمت 25,349
قیمت دیروز 24,291
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 25,505 23,077
بازه هفته 26,850 23,810
بازه سال - -
P/E -3376449
تعداد سهام 510 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 204,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.388 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 220 23,766 24,699 3,000 1
1 500 23,659 25,074 4,000 1
1 130 23,653 25,276 209 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65