قیمت پایانی تغییر درصد
8,036 382.00 4.99

داده ها

آخرین معامله 8,036 382.00 4.99
قیمت پایانی 8,036 382.00 4.99
اولین قیمت 8,036
قیمت دیروز 7,654
بازه روز 8,036 8,036
قیمت مجاز 4,142 3,748
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1117004
تعداد سهام 510 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 204,000

معاملات

تعداد معاملات 62
حجم معاملات 204,000
ارزش معاملات 1.639 میلیارد
ارزش بازار 4.098 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 204,000 170,702
حقوقی 0 33,298
تعداد خرید فروش
مجموع 3 54
حقیقی 3 53
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 267.583 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
392 17.986 میلیون 8,036 12,284 1,000 1
1 1,000 7,654 0 0 0
1 200 7,500 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65