قیمت پایانی تغییر درصد
3,746 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,850 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,746 0.00 0.00
اولین قیمت 3,667
قیمت دیروز 3,746
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,933 3,559
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -520694
تعداد سهام 510 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 204,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.91 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 3,990 38,002 1
0 0 0 4,110 788 1
0 0 0 4,190 1,950 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65