قیمت پایانی تغییر درصد
3,667 67.00 1.86

داده ها

آخرین معامله 3,700 100.00 2.78
قیمت پایانی 3,667 67.00 1.86
اولین قیمت 3,750
قیمت دیروز 3,600
بازه روز 3,750 3,581
قیمت مجاز 4,142 3,748
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -509713
تعداد سهام 510 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 204,000

معاملات

تعداد معاملات 230
حجم معاملات 1.552 میلیون
ارزش معاملات 5.691 میلیارد
ارزش بازار 1.87 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.551 میلیون 1.352 میلیون
حقوقی 690 200,000
تعداد خرید فروش
مجموع 45 65
حقیقی 44 64
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 730.87 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 18,028 3,650 3,703 2,000 1
1 1,292 3,640 3,704 2,000 1
1 7,500 3,635 3,720 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65