قیمت پایانی تغییر درصد
1,299 59.00 4.34

داده ها

آخرین معامله 1,291 67.00 4.93
قیمت پایانی 1,299 59.00 4.34
اولین قیمت 1,319
قیمت دیروز 1,358
بازه روز 1,327 1,291
قیمت مجاز 1,376 1,246
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 132498
تعداد سهام 39.267 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 8.006 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 9,480
حجم معاملات 186.983 میلیون
ارزش معاملات 242.832 میلیارد
ارزش بازار 51.007 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 177.49 میلیون 187.39 میلیون
حقوقی 9.9 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 3,193 1,139
حقیقی 3,191 1,139
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 12.86 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 1,280 1,291 25.422 میلیون 314
1 3,000 1,271 1,293 28,150 2
2 51,000 1,270 1,294 65,577 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65