قیمت پایانی تغییر درصد
1,281 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,268 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,281 0.00 0.00
اولین قیمت 1,339
قیمت دیروز 1,281
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,400 1,268
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 130662
تعداد سهام 39.267 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 7.559 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 50.301 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 1,265 1,268 24.82 میلیون 357
1 1,000 1,257 1,269 1 1
2 51,000 1,250 1,270 565,714 7

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65