قیمت پایانی تغییر درصد
1,342 32.00 2.33

داده ها

آخرین معامله 1,336 38.00 2.77
قیمت پایانی 1,342 32.00 2.33
اولین قیمت 1,355
قیمت دیروز 1,374
بازه روز 1,390 1,310
قیمت مجاز 1,442 1,306
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 136884
تعداد سهام 39.267 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 8.418 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 14,261
حجم معاملات 269.898 میلیون
ارزش معاملات 362.244 میلیارد
ارزش بازار 52.696 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 255.798 میلیون 202.086 میلیون
حقوقی 14.1 میلیون 67.812 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 4,403 2,601
حقیقی 4,390 2,592
حقوقی 13 9
تغییر حقوقی به حقیقی 72.082 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 10,695 1,340 1,340 237,455 6
1 950 1,338 1,341 10,000 1
1 10,000 1,336 1,342 41,360 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65