قیمت پایانی تغییر درصد
1,874 41.00 2.14

داده ها

آخرین معامله 1,876 39.00 2.04
قیمت پایانی 1,874 41.00 2.14
اولین قیمت 1,900
قیمت دیروز 1,915
بازه روز 1,962 1,823
قیمت مجاز 2,010 1,820
بازه هفته 1,926 1,730
بازه سال - -
P/E 191148
تعداد سهام 39.267 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5.319 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 4,996
حجم معاملات 77.654 میلیون
ارزش معاملات 145.511 میلیارد
ارزش بازار 73.586 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 62.381 میلیون 65.649 میلیون
حقوقی 15.273 میلیون 12.005 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,704 1,033
حقیقی 1,697 1,031
حقوقی 7 2
تغییر حقوقی به حقیقی 6.125 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 952 1,876 1,876 82,794 1
1 1,000 1,875 1,877 57,063 3
1 1,000 1,872 1,879 199,674 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65