قیمت پایانی تغییر درصد
1,569 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,569 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,569 0.00 0.00
اولین قیمت 1,619
قیمت دیروز 1,569
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,707 1,545
بازه هفته 1,652 1,520
بازه سال - -
P/E 160038
تعداد سهام 39.267 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 6.25 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 61.609 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 12,000 1,568 1,569 8,000 1
1 15,909 1,562 1,570 453,412 8
12 137,912 1,561 1,571 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65