قیمت پایانی تغییر درصد
1,530 5.00 0.33

داده ها

آخرین معامله 1,505 30.00 1.95
قیمت پایانی 1,530 5.00 0.33
اولین قیمت 1,479
قیمت دیروز 1,535
بازه روز 1,580 1,470
قیمت مجاز 1,611 1,459
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 156060
تعداد سهام 39.267 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 6.017 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 9,026
حجم معاملات 206.935 میلیون
ارزش معاملات 316.563 میلیارد
ارزش بازار 60.078 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 122.54 میلیون 155.406 میلیون
حقوقی 84.42 میلیون 51.554 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 2,498 1,293
حقیقی 2,485 1,283
حقوقی 13 10
تغییر حقوقی به حقیقی 50.285 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 11,825 1,504 1,505 17,442 2
4 66,855 1,503 1,508 3,236 2
5 38,448 1,502 1,509 4,539 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65