قیمت پایانی تغییر درصد
1,180 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,180 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,180 0.00 0.00
اولین قیمت 1,180
قیمت دیروز 1,180
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,376 1,246
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 120360
تعداد سهام 39.267 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 8.006 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 46.335 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,010 1,150 1,180 2.409 میلیون 52
2 5,880 1,139 1,198 10,000 1
1 1,010 1,136 1,199 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65