قیمت پایانی تغییر درصد
930 23.00 2.54

داده ها

آخرین معامله 952 45.00 4.96
قیمت پایانی 930 23.00 2.54
اولین قیمت 900
قیمت دیروز 907
بازه روز 952 881
قیمت مجاز 832 754
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 94860
تعداد سهام 39.267 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 9.653 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 23,523
حجم معاملات 656.315 میلیون
ارزش معاملات 610.594 میلیارد
ارزش بازار 36.518 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 54.253 میلیون 516.7 میلیون
حقوقی 602.062 میلیون 139.615 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 710 3,651
حقیقی 703 3,627
حقوقی 7 24
تغییر حقوقی به حقیقی 430.076 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
14 661,230 951 951 917,900 14
6 600,000 950 952 18.054 میلیون 387
1 61,992 947 955 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65