قیمت پایانی تغییر درصد
33,719 1,605.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 33,719 1,605.00 5.00
قیمت پایانی 33,719 1,605.00 5.00
اولین قیمت 33,719
قیمت دیروز 32,114
بازه روز 33,719 33,719
قیمت مجاز 10,334 9,350
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 15679335
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 51,690

معاملات

تعداد معاملات 78
حجم معاملات 631,694
ارزش معاملات 21.3 میلیارد
ارزش بازار 3.372 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 606,233 631,694
حقوقی 25,461 0
تعداد خرید فروش
مجموع 14 46
حقیقی 13 46
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 858.519 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
102 1.395 میلیون 33,719 0 0 0
8 400,000 32,114 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65