داده ها

آخرین معامله 5,909 311.00 5.00
قیمت پایانی 5,925 295.00 4.74
اولین قیمت 5,909
قیمت دیروز 6,220
بازه روز 6,070 5,909
قیمت مجاز 6,920 6,262
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2755125
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 68,222

معاملات

تعداد معاملات 20
حجم معاملات 99,127
ارزش معاملات 587.299 میلیون
ارزش بازار 592.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 89,127 99,127
حقوقی 10,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 11 3
حقیقی 10 3
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 59.25 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 6,400 1,520 1
0 0 0 6,570 4,571 1
0 0 0 6,709 6,420 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65