داده ها

آخرین معامله 9,100 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,148 0.00 0.00
اولین قیمت 9,214
قیمت دیروز 9,148
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,290 8,406
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4253820
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 914.8 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 11,426 300 1
0 0 0 12,181 591 1
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/28)

65