قیمت پایانی تغییر درصد
36,069 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 36,069 0.00 0.00
قیمت پایانی 36,069 0.00 0.00
اولین قیمت 36,069
قیمت دیروز 36,069
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 37,872 34,266
بازه هفته 36,069 31,226
بازه سال - -
P/E 16772085
تعداد سهام 180 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.492 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
516 1.843 میلیون 36,069 38,446 261 1
4 453 36,068 38,505 65 1
3 100 36,060 38,999 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/28)

65