داده ها

آخرین معامله 10,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,687 0.00 0.00
اولین قیمت 10,988
قیمت دیروز 10,687
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,334 9,350
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4969455
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 51,690

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.069 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,409 10,800 10,998 591 1
1 6,982 10,503 10,999 500 1
1 200 10,500 11,000 15,500 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65