قیمت پایانی تغییر درصد
41,179 1,709.00 4.33

داده ها

آخرین معامله 41,443 1,973.00 5.00
قیمت پایانی 41,179 1,709.00 4.33
اولین قیمت 41,400
قیمت دیروز 39,470
بازه روز 41,443 40,000
قیمت مجاز 41,443 37,497
بازه هفته 39,485 34,130
بازه سال - -
P/E 19148235
تعداد سهام 180 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 72,000

معاملات

تعداد معاملات 695
حجم معاملات 591,452
ارزش معاملات 24.355 میلیارد
ارزش بازار 7.412 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 591,452 428,017
حقوقی 0 163,435
تعداد خرید فروش
مجموع 341 192
حقیقی 341 187
حقوقی 0 5
تغییر حقوقی به حقیقی 6.73 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 41,046 55,330 5,000 1
1 1,300 41,000 0 0 0
1 50 40,980 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65