داده ها

آخرین معامله 6,300 161.00 2.62
قیمت پایانی 6,139 0.00 0.00
اولین قیمت 6,300
قیمت دیروز 6,139
بازه روز 6,300 6,300
قیمت مجاز 6,445 5,833
بازه هفته 6,412 6,390
بازه سال - -
P/E 2854635
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 81,116

معاملات

تعداد معاملات 1
حجم معاملات 220
ارزش معاملات 1.386 میلیون
ارزش بازار 613.9 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 220 220
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 1
حقیقی 1 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 6,000 6,300 2,244 1
1 220 5,833 6,390 2,124 2
0 0 0 6,445 23,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65