داده ها

آخرین معامله 13,650 196.00 1.42
قیمت پایانی 13,728 118.00 0.85
اولین قیمت 13,900
قیمت دیروز 13,846
بازه روز 13,998 13,650
قیمت مجاز 10,334 9,350
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6383520
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 51,690

معاملات

تعداد معاملات 33
حجم معاملات 29,935
ارزش معاملات 409.78 میلیون
ارزش بازار 1.373 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 29,935 20,385
حقوقی 0 9,550
تعداد خرید فروش
مجموع 19 10
حقیقی 19 9
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 131.102 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 30 13,650 13,950 4,098 2
2 1,675 13,520 13,996 10,000 1
1 1,000 13,513 13,998 4,925 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65