قیمت پایانی تغییر درصد
36,918 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 37,212 0.00 0.00
قیمت پایانی 36,918 0.00 0.00
اولین قیمت 36,739
قیمت دیروز 36,918
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 38,076 34,450
بازه هفته 39,999 36,002
بازه سال - -
P/E 17166870
تعداد سهام 180 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 72,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.645 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 557 37,171 37,210 14,001 1
1 59 37,170 37,212 9,412 1
2 298 37,150 37,220 15 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65