قیمت پایانی تغییر درصد
1,691 79.00 4.90

داده ها

آخرین معامله 1,692 80.00 4.96
قیمت پایانی 1,691 79.00 4.90
اولین قیمت 1,692
قیمت دیروز 1,612
بازه روز 1,692 1,631
قیمت مجاز 1,177 1,065
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 465025
تعداد سهام 6.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,122
حجم معاملات 32.213 میلیون
ارزش معاملات 54.484 میلیارد
ارزش بازار 10.822 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 22.017 میلیون 24.76 میلیون
حقوقی 10.196 میلیون 7.452 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 256 252
حقیقی 253 249
حقوقی 3 3
تغییر حقوقی به حقیقی 4.639 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 33,321 1,690 1,692 39,411 2
8 251,043 1,686 0 0 0
9 198,166 1,680 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65