قیمت پایانی تغییر درصد
1,141 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,143 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,141 0.00 0.00
اولین قیمت 1,148
قیمت دیروز 1,141
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,177 1,065
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 313775
تعداد سهام 6.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.302 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 22,380 1,126 1,154 45,000 2
2 113,000 1,118 1,156 22,414 1
1 234 1,114 1,159 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/15)

65