قیمت پایانی تغییر درصد
1,115 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,100 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,115 0.00 0.00
اولین قیمت 1,140
قیمت دیروز 1,115
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,177 1,065
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 306625
تعداد سهام 6.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.136 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 1,073 1,100 6.345 میلیون 81
1 4,000 1,065 1,105 38,024 2
0 0 0 1,106 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65