قیمت پایانی تغییر درصد
1,149 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,165 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,149 0.00 0.00
اولین قیمت 1,125
قیمت دیروز 1,149
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,206 1,092
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 315975
تعداد سهام 6.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.354 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 77,963 1,165 1,199 11,749 1
1 1,500 1,058 1,280 10,000 1
0 0 0 1,299 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65