قیمت پایانی تغییر درصد
3,167 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,209 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,167 0.00 0.00
اولین قیمت 3,161
قیمت دیروز 3,167
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,493 3,161
بازه هفته 3,598 3,493
بازه سال - -
P/E 870925
تعداد سهام 6.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 20.269 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,000 3,201 3,210 3,910 1
3 10,198 3,200 3,217 10,000 1
2 6,935 3,195 3,219 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65