قیمت پایانی تغییر درصد
1,404 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,390 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,404 0.00 0.00
اولین قیمت 1,375
قیمت دیروز 1,404
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,474 1,334
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 386100
تعداد سهام 6.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.986 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,375 1,420 52,000 2
2 2,810 1,350 1,421 1,000 1
1 842 1,340 1,424 69,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی

65