قیمت پایانی تغییر درصد
3,035 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,045 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,035 0.00 0.00
اولین قیمت 3,020
قیمت دیروز 3,035
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,045 2,755
بازه هفته 3,100 2,881
بازه سال - -
P/E 834625
تعداد سهام 6.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 19.424 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
150 3.692 میلیون 3,045 3,104 2,000 1
1 600 3,044 3,140 325 1
3 17,942 3,042 3,148 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65