قیمت پایانی تغییر درصد
7,908 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,907 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,908 0.00 0.00
اولین قیمت 8,127
قیمت دیروز 7,908
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,143 7,669
بازه هفته 8,259 7,671
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.117 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 650 7,725 8,000 35,000 1
1 600 7,720 8,020 10 1
2 4,600 7,713 8,035 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65