داده ها

آخرین معامله 2,270 176.00 8.40
قیمت پایانی 2,276 182.00 8.69
اولین قیمت 2,289
قیمت دیروز 2,094
بازه روز 2,289 2,270
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 2
حجم معاملات 1,450
ارزش معاملات 3.3 میلیون
ارزش بازار 2.048 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1,450 1,450
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 2 2
حقیقی 2 2
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65