داده ها

آخرین معامله 2,350 32.00 1.38
قیمت پایانی 2,360 42.00 1.81
اولین قیمت 2,399
قیمت دیروز 2,318
بازه روز 2,400 2,350
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 188
حجم معاملات 1.683 میلیون
ارزش معاملات 3.971 میلیارد
ارزش بازار 2.124 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.683 میلیون 1.683 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 52 31
حقیقی 52 31
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65