قیمت پایانی تغییر درصد
9,274 49.00 0.53

داده ها

آخرین معامله 8,872 451.00 4.84
قیمت پایانی 9,274 49.00 0.53
اولین قیمت 9,000
قیمت دیروز 9,323
بازه روز 9,000 8,872
قیمت مجاز 9,789 8,857
بازه هفته 9,590 9,590
بازه سال - -
P/E 8791752
تعداد سهام 125 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 54,031

معاملات

تعداد معاملات 5
حجم معاملات 6,249
ارزش معاملات 55.589 میلیون
ارزش بازار 1.159 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6,249 6,249
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 3 3
حقیقی 3 3
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 150 8,873 9,000 500 1
1 501 8,872 9,300 10,000 1
1 200 8,862 9,322 520 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65