قیمت پایانی تغییر درصد
15,669 1.00 0.01

داده ها

آخرین معامله 15,750 82.00 0.52
قیمت پایانی 15,669 1.00 0.01
اولین قیمت 15,750
قیمت دیروز 15,668
بازه روز 15,750 15,750
قیمت مجاز 10,246 9,272
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 14854212
تعداد سهام 125 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 51,057

معاملات

تعداد معاملات 1
حجم معاملات 858
ارزش معاملات 13.514 میلیون
ارزش بازار 1.959 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 858 858
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 1
حقیقی 1 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 225 15,550 16,449 3,409 1
1 300 15,300 16,450 40,658 5
1 1,264 15,260 16,451 3,493 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65