قیمت پایانی تغییر درصد
18,514 28.00 0.15

داده ها

آخرین معامله 19,000 458.00 2.47
قیمت پایانی 18,514 28.00 0.15
اولین قیمت 18,900
قیمت دیروز 18,542
بازه روز 19,000 18,110
قیمت مجاز 19,469 17,615
بازه هفته 19,329 18,365
بازه سال - -
P/E 17551272
تعداد سهام 125 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 50,000

معاملات

تعداد معاملات 86
حجم معاملات 56,022
ارزش معاملات 1.037 میلیارد
ارزش بازار 2.314 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 56,022 56,022
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 41 24
حقیقی 41 24
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 18,311 19,200 400 2
1 60 18,277 19,299 1,000 1
1 76 18,251 19,300 750 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65