داده ها

آخرین معامله 12,210 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,909 0.00 0.00
اولین قیمت 11,792
قیمت دیروز 11,909
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,246 9,272
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 11289732
تعداد سهام 125 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 51,057

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.489 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 8,701 11,995 7,819 1
1 9,351 8,580 12,150 1,100 1
1 15,000 8,559 12,210 241 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65