قیمت پایانی تغییر درصد
9,112 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,568 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,112 0.00 0.00
اولین قیمت 9,000
قیمت دیروز 9,112
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,294 8,410
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8638176
تعداد سهام 125 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 58,624

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.139 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 964 9,000 9,567 15,600 1
1 1,000 8,660 9,568 10,801 1
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/3)

65