داده ها

آخرین معامله 9,350 4.00 0.04
قیمت پایانی 9,331 15.00 0.16
اولین قیمت 9,373
قیمت دیروز 9,346
بازه روز 9,373 9,001
قیمت مجاز 10,246 9,272
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8845788
تعداد سهام 125 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 51,057

معاملات

تعداد معاملات 11
حجم معاملات 2,711
ارزش معاملات 24.546 میلیون
ارزش بازار 1.166 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2,711 2,711
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 7 5
حقیقی 7 5
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 216 9,331 9,580 250 1
1 1,000 9,009 9,600 6,149 2
1 350 8,880 9,700 700 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65