قیمت پایانی تغییر درصد
24,224 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 24,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 24,224 0.00 0.00
اولین قیمت 25,000
قیمت دیروز 24,224
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 25,507 23,079
بازه هفته 22,759 21,676
بازه سال - -
P/E 22964352
تعداد سهام 125 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 50,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.028 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,024 24,302 24,455 120 1
1 409 24,300 24,499 3,244 2
1 2,700 24,250 24,500 4,073 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65