داده ها

آخرین معامله 13,130 616.00 4.92
قیمت پایانی 12,555 41.00 0.33
اولین قیمت 11,889
قیمت دیروز 12,514
بازه روز 13,139 11,889
قیمت مجاز 13,139 11,889
بازه هفته 12,514 12,514
بازه سال - -
P/E 11902140
تعداد سهام 125 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 50,000

معاملات

تعداد معاملات 19
حجم معاملات 157,554
ارزش معاملات 1.978 میلیارد
ارزش بازار 1.569 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 23,931 91,551
حقوقی 133,623 66,003
تعداد خرید فروش
مجموع 7 15
حقیقی 3 14
حقوقی 4 1
تغییر حقوقی به حقیقی 848.969 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 12,503 13,000 1,507 1
1 100 12,502 13,025 1,000 1
2 700 12,501 13,030 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65