قیمت پایانی تغییر درصد
19,672 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 19,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 19,672 0.00 0.00
اولین قیمت 19,699
قیمت دیروز 19,672
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 19,855 17,965
بازه هفته 19,800 17,421
بازه سال - -
P/E 18649056
تعداد سهام 125 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 50,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.459 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 19,799 19,800 3,698 1
1 60 19,650 19,855 171 1
1 1,391 19,560 19,988 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65