داده ها

آخرین معامله 14,305 440.00 2.98
قیمت پایانی 14,410 335.00 2.27
اولین قیمت 15,179
قیمت دیروز 14,745
بازه روز 15,179 14,303
قیمت مجاز 13,622 12,830
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 64 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 223
حجم معاملات 311,750
ارزش معاملات 4.492 میلیارد
ارزش بازار 922.24 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 311,750 311,750
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 90 55
حقیقی 90 55
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 13,200 2,000 1
0 0 0 13,236 30,122 2
0 0 0 13,240 2,400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65