داده ها

آخرین معامله 7,901 62.00 0.79
قیمت پایانی 7,833 6.00 0.08
اولین قیمت 8,170
قیمت دیروز 7,839
بازه روز 8,170 7,720
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 64 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 76
حجم معاملات 159,346
ارزش معاملات 1.248 میلیارد
ارزش بازار 501.312 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 159,346 159,346
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 26 28
حقیقی 26 28
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65