داده ها

آخرین معامله 6,350 23.00 0.36
قیمت پایانی 6,424 51.00 0.80
اولین قیمت 6,530
قیمت دیروز 6,373
بازه روز 6,691 6,150
قیمت مجاز 6,691 6,055
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 386
حجم معاملات 1.513 میلیون
ارزش معاملات 9.721 میلیارد
ارزش بازار 5.139 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.513 میلیون 1.513 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 114 122
حقیقی 114 122
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 161 6,311 6,350 15,000 1
3 15,800 6,310 6,400 13,400 1
2 56,050 6,244 6,500 67,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65