داده ها

آخرین معامله 3,041 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,049 0.00 0.00
اولین قیمت 3,043
قیمت دیروز 3,049
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,180 1,068
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.439 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 3,041 2.142 میلیون 83
0 0 0 3,050 52,000 2
0 0 0 3,061 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/29)

65