داده ها

آخرین معامله 1,200 28.00 2.39
قیمت پایانی 1,194 22.00 1.88
اولین قیمت 1,178
قیمت دیروز 1,172
بازه روز 1,225 1,161
قیمت مجاز 1,208 1,094
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 228
حجم معاملات 1.392 میلیون
ارزش معاملات 1.662 میلیارد
ارزش بازار 955.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.256 میلیون 1.392 میلیون
حقوقی 136,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 29 132
حقیقی 28 132
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 162.384 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,181 1,200 1,132 2
2 10,000 1,180 1,208 850 1
1 14,743 1,166 1,209 96 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/4)

65