داده ها

آخرین معامله 1,033 9.00 0.86
قیمت پایانی 1,028 14.00 1.34
اولین قیمت 1,040
قیمت دیروز 1,042
بازه روز 1,041 1,011
قیمت مجاز 1,094 990
بازه هفته 1,100 1,040
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 65
حجم معاملات 243,666
ارزش معاملات 250.526 میلیون
ارزش بازار 822.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 243,666 243,666
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 33 22
حقیقی 33 22
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,365 1,033 1,050 5,000 1
1 1,000 1,021 1,060 54,326 4
1 1,740 1,020 1,065 632 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65