داده ها

آخرین معامله 1,756 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,736 0.00 0.00
اولین قیمت 1,650
قیمت دیروز 1,736
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,180 1,068
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.389 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9 162,995 1,756 1,800 45,900 4
1 1,000 1,750 1,824 9,000 1
1 10,000 1,701 1,841 5,800 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65