قیمت پایانی تغییر درصد
1,639 20.00 1.24

داده ها

آخرین معامله 1,651 32.00 1.98
قیمت پایانی 1,639 20.00 1.24
اولین قیمت 1,628
قیمت دیروز 1,619
بازه روز 1,651 1,587
قیمت مجاز 1,498 1,440
بازه هفته 1,588 1,441
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 5.649 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 2,520
حجم معاملات 39.056 میلیون
ارزش معاملات 64.03 میلیارد
ارزش بازار 9.259 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 38.735 میلیون 39.056 میلیون
حقوقی 321,723 0
تعداد خرید فروش
مجموع 487 363
حقیقی 485 363
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 527.304 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
323 9.8 میلیون 1,498 0 0 0
2 2,492 1,470 0 0 0
4 26,276 1,469 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65