داده ها

آخرین معامله 4,830 17.00 0.35
قیمت پایانی 4,861 14.00 0.29
اولین قیمت 4,950
قیمت دیروز 4,847
بازه روز 4,950 4,820
قیمت مجاز 5,089 4,605
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 10208100
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 47
حجم معاملات 146,734
ارزش معاملات 714.095 میلیون
ارزش بازار 2.431 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 146,734 128,734
حقوقی 0 18,000
تعداد خرید فروش
مجموع 12 13
حقیقی 12 12
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 87.498 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,500 4,825 4,890 6,500 1
1 34,000 4,820 4,900 20,000 3
1 500 4,810 4,920 9,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65