قیمت پایانی تغییر درصد
13,653 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,750 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,653 0.00 0.00
اولین قیمت 13,462
قیمت دیروز 13,653
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,878 13,462
بازه هفته 15,099 13,848
بازه سال - -
P/E 28671300
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 13.653 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 416 13,712 13,750 54,245 1
2 1,000 13,701 14,065 11,000 1
1 73 13,700 14,070 6,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65