داده ها

آخرین معامله 4,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,657 0.00 0.00
اولین قیمت 4,850
قیمت دیروز 4,657
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,875 4,411
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9779700
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.329 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 610 4,751 4,825 2,000 1
1 2,000 4,730 4,830 890 1
1 1,000 4,701 4,850 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/11/2)

65