داده ها

آخرین معامله 9,879 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,838 0.00 0.00
اولین قیمت 10,300
قیمت دیروز 9,838
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,354 8,464
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 20659800
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.919 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,500 9,700 9,879 2,445 1
1 1,000 9,650 9,900 15,000 1
1 17,000 9,630 9,910 562 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65