قیمت پایانی تغییر درصد
17,382 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,470 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,382 0.00 0.00
اولین قیمت 17,350
قیمت دیروز 17,382
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 18,109 16,385
بازه هفته 17,750 15,555
بازه سال - -
P/E 36502200
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 17.382 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,575 17,460 17,502 588 1
1 80 17,420 17,550 2,291 1
1 200 17,401 17,551 110 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65