داده ها

آخرین معامله 4,722 91.00 1.89
قیمت پایانی 4,800 13.00 0.27
اولین قیمت 4,700
قیمت دیروز 4,813
بازه روز 4,880 4,700
قیمت مجاز 4,595 4,159
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 10080000
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 26
حجم معاملات 71,000
ارزش معاملات 339.042 میلیون
ارزش بازار 2.4 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 63,954 71,000
حقوقی 7,046 0
تعداد خرید فروش
مجموع 13 14
حقیقی 12 14
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 33.821 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 11,192 4,722 4,830 30,000 1
1 42,954 4,710 4,843 5,000 1
2 5,614 4,700 4,848 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65