قیمت پایانی تغییر درصد
13,997 481.00 3.56

داده ها

آخرین معامله 14,191 675.00 4.99
قیمت پایانی 13,997 481.00 3.56
اولین قیمت 13,649
قیمت دیروز 13,516
بازه روز 14,191 13,455
قیمت مجاز 14,191 12,841
بازه هفته 14,250 12,200
بازه سال - -
P/E 29393700
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 737
حجم معاملات 2.687 میلیون
ارزش معاملات 37.612 میلیارد
ارزش بازار 13.997 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.687 میلیون 2.676 میلیون
حقوقی 0 11,500
تعداد خرید فروش
مجموع 262 342
حقیقی 262 340
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 160.966 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
74 323,143 14,191 14,253 10,475 4
2 6,500 14,190 14,299 15,578 1
1 73 14,180 14,430 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65