داده ها

آخرین معامله 7,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,321 0.00 0.00
اولین قیمت 7,495
قیمت دیروز 7,321
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,642 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 15374100
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.661 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,500 7,332 7,425 1,500 1
1 6,698 7,300 7,429 9,537 1
1 1,515 7,269 7,430 7,526 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/30)

65