داده ها

آخرین معامله 9,198 148.00 1.64
قیمت پایانی 9,149 99.00 1.09
اولین قیمت 9,230
قیمت دیروز 9,050
بازه روز 9,230 9,090
قیمت مجاز 9,354 8,464
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 19212900
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 118
حجم معاملات 372,934
ارزش معاملات 3.412 میلیارد
ارزش بازار 4.575 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 372,934 279,434
حقوقی 0 93,500
تعداد خرید فروش
مجموع 55 25
حقیقی 55 24
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 855.432 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 603 9,102 9,198 35,638 2
2 1,299 9,101 9,200 2,000 1
1 2,500 9,100 9,224 3,700 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65