داده ها

آخرین معامله 7,089 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,089 0.00 0.00
اولین قیمت 7,089
قیمت دیروز 7,089
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,227 6,539
بازه هفته 7,089 7,089
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60.293 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 427.417 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65