داده ها

آخرین معامله 2,196 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,487 0.00 0.00
اولین قیمت 2,196
قیمت دیروز 1,487
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 2,196 2,196
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60.293 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 89.656 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/05/24)

65