داده ها

آخرین معامله 5,000 49.00 0.99
قیمت پایانی 5,000 49.00 0.99
اولین قیمت 5,000
قیمت دیروز 4,951
بازه روز 5,000 5,000
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60.293 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1
حجم معاملات 13
ارزش معاملات 65,000
ارزش بازار 301.465 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 13 13
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 1
حقیقی 1 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65