داده ها

آخرین معامله 2,301 767.00 50.00
قیمت پایانی 1,884 350.00 22.82
اولین قیمت 2,301
قیمت دیروز 1,534
بازه روز 2,301 2,301
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60.293 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1
حجم معاملات 10,999
ارزش معاملات 25.309 میلیون
ارزش بازار 113.592 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 10,999 10,999
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 1
حقیقی 1 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/07/1)

65