قیمت پایانی تغییر درصد
7,283 7.00 0.10

داده ها

آخرین معامله 7,330 54.00 0.74
قیمت پایانی 7,283 7.00 0.10
اولین قیمت 7,300
قیمت دیروز 7,276
بازه روز 7,330 7,212
قیمت مجاز 8,079 7,311
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 13320607
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 182
حجم معاملات 484,153
ارزش معاملات 3.526 میلیارد
ارزش بازار 14.566 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 411,664 484,153
حقوقی 72,489 0
تعداد خرید فروش
مجموع 67 54
حقیقی 66 54
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 527.937 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 672 7,301 7,330 14,448 4
2 3,450 7,283 7,333 150 1
1 686 7,263 7,340 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65