قیمت پایانی تغییر درصد
12,939 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,003 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,939 0.00 0.00
اولین قیمت 12,919
قیمت دیروز 12,939
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,369 12,097
بازه هفته 13,088 12,150
بازه سال - -
P/E 23665431
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 25.878 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 16,786 13,001 13,050 670 2
1 15,000 12,900 13,086 350 1
1 389 12,850 13,087 1,119 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65