قیمت پایانی تغییر درصد
8,374 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,380 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,374 0.00 0.00
اولین قیمت 8,290
قیمت دیروز 8,374
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,079 7,311
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 15316046
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16.748 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,700 8,370 8,410 500 1
1 500 8,353 8,411 1,650 1
1 1,000 8,350 8,413 16,022 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65