قیمت پایانی تغییر درصد
11,533 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,521 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,533 0.00 0.00
اولین قیمت 12,000
قیمت دیروز 11,533
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,079 7,311
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 21093857
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 23.066 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 11,521 1.003 میلیون 68
0 0 0 11,600 60,000 4
0 0 0 11,695 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65