قیمت پایانی تغییر درصد
8,068 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,001 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,068 0.00 0.00
اولین قیمت 8,201
قیمت دیروز 8,068
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,787 7,951
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 14756372
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16.136 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,500 7,976 8,001 3,994 1
2 3,500 7,975 8,049 5,433 2
1 2,000 7,970 8,050 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65