قیمت پایانی تغییر درصد
7,317 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,317 0.00 0.00
اولین قیمت 7,230
قیمت دیروز 7,317
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,576 6,856
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 13382793
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 14.634 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 7,591 7,200 7,300 7,282 1
1 1,000 7,170 7,360 3,650 2
1 1,000 7,166 7,386 9,245 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65