قیمت پایانی تغییر درصد
11,787 532.00 4.32

داده ها

آخرین معامله 11,806 513.00 4.16
قیمت پایانی 11,787 532.00 4.32
اولین قیمت 12,017
قیمت دیروز 12,319
بازه روز 12,379 11,704
قیمت مجاز 12,934 11,704
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 21558423
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 195
حجم معاملات 645,134
ارزش معاملات 7.604 میلیارد
ارزش بازار 23.574 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 366,002 544,085
حقوقی 279,132 101,049
تعداد خرید فروش
مجموع 95 50
حقیقی 92 46
حقوقی 3 4
تغییر حقوقی به حقیقی 2.099 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,412 11,800 12,000 77,918 4
1 500 11,724 12,032 10,000 1
1 88 11,723 12,033 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65