قیمت پایانی تغییر درصد
1,123 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,111 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,123 0.00 0.00
اولین قیمت 1,109
قیمت دیروز 1,123
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,069 969
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 225723
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.808 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 85,000 1,110 1,116 1,690 1
1 4,000 1,108 1,125 45 1
1 15,000 1,100 1,126 6,417 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65