قیمت پایانی تغییر درصد
1,097 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,106 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,097 0.00 0.00
اولین قیمت 1,096
قیمت دیروز 1,097
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,189 1,077
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 220497
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.743 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 1,107 1,114 5,000 1
3 29,277 1,106 1,115 2,000 1
1 40,000 1,105 1,124 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65