قیمت پایانی تغییر درصد
1,093 36.00 3.19

داده ها

آخرین معامله 1,093 36.00 3.19
قیمت پایانی 1,093 36.00 3.19
اولین قیمت 1,088
قیمت دیروز 1,129
بازه روز 1,095 1,088
قیمت مجاز 1,114 1,008
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 219693
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 8
حجم معاملات 30,510
ارزش معاملات 33.344 میلیون
ارزش بازار 2.733 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 30,510 30,510
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 5 5
حقیقی 5 5
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,549 1,091 1,139 10,100 2
1 30,000 1,083 1,140 27,483 3
1 5,000 1,078 1,143 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/25)

65