قیمت پایانی تغییر درصد
1,301 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,318 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,301 0.00 0.00
اولین قیمت 1,301
قیمت دیروز 1,301
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,366 1,236
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 261501
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.253 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,500 1,251 1,336 1,000 1
1 10,000 1,250 1,340 2,000 1
1 3,000 1,231 1,348 5,090 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/26)

65