قیمت پایانی تغییر درصد
2,287 36.00 1.55

داده ها

آخرین معامله 2,280 43.00 1.85
قیمت پایانی 2,287 36.00 1.55
اولین قیمت 2,389
قیمت دیروز 2,323
بازه روز 2,389 2,220
قیمت مجاز 2,439 2,207
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 459687
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 869
حجم معاملات 7.672 میلیون
ارزش معاملات 17.544 میلیارد
ارزش بازار 5.718 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.926 میلیون 7.672 میلیون
حقوقی 1.746 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 298 167
حقیقی 292 167
حقوقی 6 0
تغییر حقوقی به حقیقی 3.992 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,800 2,281 2,300 71,185 2
1 779 2,280 2,305 4,151 1
1 10,000 2,277 2,306 445 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65