قیمت پایانی تغییر درصد
1,295 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,295 0.00 0.00
اولین قیمت 1,312
قیمت دیروز 1,295
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,069 969
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 260295
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.238 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
11 550,000 1,290 1,330 24,265 2
2 6,964 1,266 1,338 15,000 1
1 1,000 1,265 1,340 24,900 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65