قیمت پایانی تغییر درصد
1,619 67.00 3.97

داده ها

آخرین معامله 1,635 51.00 3.02
قیمت پایانی 1,619 67.00 3.97
اولین قیمت 1,611
قیمت دیروز 1,686
بازه روز 1,680 1,602
قیمت مجاز 1,069 969
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 325419
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 159
حجم معاملات 1.643 میلیون
ارزش معاملات 2.66 میلیارد
ارزش بازار 4.048 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 562,918 1.643 میلیون
حقوقی 1.08 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 53 47
حقیقی 50 47
حقوقی 3 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.749 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 1,636 1,676 4,928 1
1 8,780 1,635 1,677 13,231 2
1 2,000 1,625 1,678 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65