داده ها

آخرین معامله 1,502 10.00 0.66
قیمت پایانی 1,498 14.00 0.93
اولین قیمت 1,533
قیمت دیروز 1,512
بازه روز 1,533 1,470
قیمت مجاز 1,549 1,403
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -284620
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 251
حجم معاملات 1.751 میلیون
ارزش معاملات 2.622 میلیارد
ارزش بازار 599.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.685 میلیون 1.751 میلیون
حقوقی 65,736 0
تعداد خرید فروش
مجموع 96 71
حقیقی 95 71
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 98.473 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 200,000 1,501 1,513 1,000 1
1 5,000 1,500 1,518 50,000 1
1 6,700 1,495 1,519 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65