داده ها

آخرین معامله 2,760 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,767 0.00 0.00
اولین قیمت 2,788
قیمت دیروز 2,767
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,881 2,607
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -525730
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.107 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 113,619 2,751 2,751 10,000 1
3 53,150 2,750 2,760 7,947 1
1 507 2,748 2,761 32,098 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65