داده ها

آخرین معامله 1,537 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,545 0.00 0.00
اولین قیمت 1,500
قیمت دیروز 1,545
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,549 1,403
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -293550
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 618 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,523 1,550 8,400 2
1 2,000 1,520 1,557 5,312 1
1 8,000 1,516 1,559 17,065 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65