قیمت پایانی تغییر درصد
945 15.00 1.56

داده ها

آخرین معامله 952 8.00 0.83
قیمت پایانی 945 15.00 1.56
اولین قیمت 1,056
قیمت دیروز 960
بازه روز 1,056 930
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 86
حجم معاملات 660,051
ارزش معاملات 623.777 میلیون
ارزش بازار 3.78 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 660,051 485,153
حقوقی 0 174,898
تعداد خرید فروش
مجموع 40 30
حقیقی 40 29
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 165.279 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65