قیمت پایانی تغییر درصد
17,131 229.00 1.35

داده ها

آخرین معامله 17,747 845.00 5.00
قیمت پایانی 17,131 229.00 1.35
اولین قیمت 17,747
قیمت دیروز 16,902
بازه روز 17,747 17,747
قیمت مجاز 7,797 7,055
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 12334320
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 180,000

معاملات

تعداد معاملات 18
حجم معاملات 48,790
ارزش معاملات 865.876 میلیون
ارزش بازار 7.709 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 48,790 48,790
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 2 15
حقیقی 2 15
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
95 1.27 میلیون 17,747 17,900 180,731 6
1 1,794 17,150 18,387 125 1
1 300 17,100 19,200 3,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65