قیمت پایانی تغییر درصد
31,893 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 33,168 0.00 0.00
قیمت پایانی 31,893 0.00 0.00
اولین قیمت 30,200
قیمت دیروز 31,893
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 33,168 30,010
بازه هفته 34,350 31,417
بازه سال - -
P/E 22962960
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 180,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 14.352 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
18 24,385 33,168 34,373 1,100 2
1 500 33,166 34,600 450 1
1 155 32,712 34,723 50 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65