قیمت پایانی تغییر درصد
3,742 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,755 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,742 0.00 0.00
اولین قیمت 3,676
قیمت دیروز 3,742
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,932 3,558
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2694240
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 180,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.684 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 269 3,716 3,793 2 1
1 2,300 3,714 3,795 600 1
1 6,936 3,712 3,797 2 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65