قیمت پایانی تغییر درصد
43,730 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 43,362 0.00 0.00
قیمت پایانی 43,730 0.00 0.00
اولین قیمت 44,000
قیمت دیروز 43,730
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 44,314 40,094
بازه هفته 44,000 37,411
بازه سال - -
P/E 31485600
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 180,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 19.679 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,362 43,362 43,370 113 1
1 57 43,302 43,397 897 3
1 100 43,025 43,398 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65