قیمت پایانی تغییر درصد
11,733 374.00 3.29

داده ها

آخرین معامله 11,660 301.00 2.65
قیمت پایانی 11,733 374.00 3.29
اولین قیمت 11,899
قیمت دیروز 11,359
بازه روز 11,899 11,055
قیمت مجاز 7,797 7,055
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8447760
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 180,000

معاملات

تعداد معاملات 145
حجم معاملات 396,973
ارزش معاملات 4.658 میلیارد
ارزش بازار 5.28 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 396,973 368,699
حقوقی 0 28,274
تعداد خرید فروش
مجموع 59 60
حقیقی 59 59
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 331.739 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 30,000 11,660 11,819 100 1
1 112 11,510 11,820 10,000 1
1 740 11,481 11,830 14,296 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65