قیمت پایانی تغییر درصد
7,409 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,379 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,409 0.00 0.00
اولین قیمت 7,377
قیمت دیروز 7,409
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,797 7,055
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5334480
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 180,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.334 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 160 6,811 7,539 500 1
1 1,000 6,555 7,540 3,965 1
0 0 0 7,550 2,862 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/20)

65