قیمت پایانی تغییر درصد
6,161 24.00 0.39

داده ها

آخرین معامله 6,390 205.00 3.31
قیمت پایانی 6,161 24.00 0.39
اولین قیمت 6,460
قیمت دیروز 6,185
بازه روز 6,460 5,901
قیمت مجاز 6,494 5,876
بازه هفته 6,750 5,827
بازه سال - -
P/E 363499
تعداد سهام 629.607 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 251,843

معاملات

تعداد معاملات 314
حجم معاملات 1.112 میلیون
ارزش معاملات 6.854 میلیارد
ارزش بازار 3.879 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.112 میلیون 1.112 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 160 85
حقیقی 160 85
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 6,020 6,390 4,755 1
1 10,000 6,010 6,400 23,388 3
1 10,000 6,002 6,420 27,555 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65