قیمت پایانی تغییر درصد
5,596 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,632 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,596 0.00 0.00
اولین قیمت 5,212
قیمت دیروز 5,596
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,632 5,096
بازه هفته 5,632 5,207
بازه سال - -
P/E 330164
تعداد سهام 629.607 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 251,843

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.523 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 33,354 5,632 5,695 200 1
1 494 5,562 5,700 200 1
1 1,699 5,560 5,724 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65