قیمت پایانی تغییر درصد
4,794 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,857 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,794 0.00 0.00
اولین قیمت 5,018
قیمت دیروز 4,794
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,343 3,025
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 282846
تعداد سهام 629.607 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 251,843

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.018 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,405 4,758 4,900 17,700 1
1 6,005 4,757 4,930 1,650 1
1 6,852 4,755 4,938 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/29)

65