داده ها

آخرین معامله 2,830 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,788 0.00 0.00
اولین قیمت 2,810
قیمت دیروز 2,788
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,343 3,025
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 164492
تعداد سهام 629.607 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 251,843

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.755 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 35,311 2,779 2,838 17,000 1
2 6,070 2,610 2,840 20,928 5
1 3,100 2,603 2,850 48,186 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65