داده ها

آخرین معامله 1,698 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,673 0.00 0.00
اولین قیمت 1,689
قیمت دیروز 1,673
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,773 1,605
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 98707
تعداد سهام 629.607 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 297,619

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.053 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,127 1,691 1,698 2,575 2
2 20,000 1,675 1,708 2,800 1
1 10,000 1,673 1,709 5,918 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65