داده ها

آخرین معامله 1,709 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,718 0.00 0.00
اولین قیمت 1,722
قیمت دیروز 1,718
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,705 1,543
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 101362
تعداد سهام 629.607 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 251,843

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.082 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 13,165 1,700 1,709 9,736 1
1 20,000 1,682 1,714 15,000 1
4 87,639 1,681 1,715 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65