داده ها

آخرین معامله 2,795 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,786 0.00 0.00
اولین قیمت 2,930
قیمت دیروز 2,786
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,925 2,647
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 164374
تعداد سهام 629.607 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 251,843

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.754 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,591 2,960 100 1
0 0 0 3,045 2,900 1
0 0 0 3,370 30,001 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)

65