قیمت پایانی تغییر درصد
5,505 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,639 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,505 0.00 0.00
اولین قیمت 5,575
قیمت دیروز 5,505
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,548 6,830
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3358050
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.652 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 5,600 5,635 200 1
1 6,000 5,556 5,640 10,000 1
1 1,500 5,555 5,677 355 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65