قیمت پایانی تغییر درصد
9,224 54.00 0.58

داده ها

آخرین معامله 9,419 141.00 1.52
قیمت پایانی 9,224 54.00 0.58
اولین قیمت 9,689
قیمت دیروز 9,278
بازه روز 9,689 9,205
قیمت مجاز 10,173 9,205
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5626640
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 546
حجم معاملات 2.881 میلیون
ارزش معاملات 26.57 میلیارد
ارزش بازار 2.767 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.732 میلیون 2.942 میلیون
حقوقی 250,000 40,000
تعداد خرید فروش
مجموع 181 228
حقیقی 180 227
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.937 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 8,569 9,300 9,400 22,000 2
1 1,000 9,260 9,405 2,500 1
1 11,000 9,225 9,410 3,153 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65