قیمت پایانی تغییر درصد
10,601 269.00 2.60

داده ها

آخرین معامله 10,599 267.00 2.58
قیمت پایانی 10,601 269.00 2.60
اولین قیمت 10,699
قیمت دیروز 10,332
بازه روز 10,800 10,451
قیمت مجاز 10,848 9,816
بازه هفته 12,299 10,893
بازه سال - -
P/E 6466610
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 774
حجم معاملات 2.06 میلیون
ارزش معاملات 21.837 میلیارد
ارزش بازار 5.301 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.02 میلیون 1.895 میلیون
حقوقی 40,000 164,706
تعداد خرید فروش
مجموع 306 176
حقیقی 305 172
حقوقی 1 4
تغییر حقوقی به حقیقی 1.322 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 10,560 10,601 3,000 1
2 16,868 10,559 10,629 50 1
2 9,131 10,557 10,631 475 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65