قیمت پایانی تغییر درصد
6,625 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,740 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,625 0.00 0.00
اولین قیمت 6,850
قیمت دیروز 6,625
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,119 6,441
بازه هفته 7,040 6,421
بازه سال - -
P/E 4041250
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.313 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 470 6,720 6,740 4,000 1
2 4,415 6,710 6,743 4,467 1
1 1,500 6,700 6,749 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65