قیمت پایانی تغییر درصد
9,985 328.00 3.18

داده ها

آخرین معامله 10,287 26.00 0.25
قیمت پایانی 9,985 328.00 3.18
اولین قیمت 9,798
قیمت دیروز 10,313
بازه روز 10,287 9,309
قیمت مجاز 10,287 9,309
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6090850
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,317
حجم معاملات 9.853 میلیون
ارزش معاملات 98.38 میلیارد
ارزش بازار 4.993 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 8.394 میلیون 8.871 میلیون
حقوقی 1.459 میلیون 982,017
تعداد خرید فروش
مجموع 232 477
حقیقی 230 473
حقوقی 2 4
تغییر حقوقی به حقیقی 4.764 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
77 1.95 میلیون 10,287 10,287 1,000 1
2 10,000 10,126 0 0 0
1 1,000 10,122 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65