قیمت پایانی تغییر درصد
7,736 107.00 1.40

داده ها

آخرین معامله 7,800 171.00 2.24
قیمت پایانی 7,736 107.00 1.40
اولین قیمت 7,890
قیمت دیروز 7,629
بازه روز 7,950 7,500
قیمت مجاز 8,010 7,248
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4718960
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 225
حجم معاملات 819,983
ارزش معاملات 6.344 میلیارد
ارزش بازار 2.321 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 819,983 819,983
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 88 72
حقیقی 88 72
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 7,801 7,830 22,250 2
1 7,216 7,800 7,834 513 1
2 2,000 7,772 7,889 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65