قیمت پایانی تغییر درصد
7,911 344.00 4.55

داده ها

آخرین معامله 7,945 378.00 5.00
قیمت پایانی 7,911 344.00 4.55
اولین قیمت 7,816
قیمت دیروز 7,567
بازه روز 7,945 7,603
قیمت مجاز 7,548 6,830
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4825710
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 93
حجم معاملات 335,829
ارزش معاملات 2.657 میلیارد
ارزش بازار 2.373 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 335,829 335,829
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 24 58
حقیقی 24 58
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
62 1.225 میلیون 7,945 8,813 5,000 1
2 10,253 7,840 8,879 1,229 1
1 20,000 7,830 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65