داده ها

آخرین معامله 6,599 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,539 0.00 0.00
اولین قیمت 6,600
قیمت دیروز 6,539
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,753 6,111
بازه هفته 7,200 6,130
بازه سال - -
P/E 5518916
تعداد سهام 2.735 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.094 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 17.884 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 332 6,570 6,599 15,000 1
1 997 6,505 6,600 29,795 4
1 500 6,500 6,649 41,478 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65