قیمت پایانی تغییر درصد
4,151 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,124 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,151 0.00 0.00
اولین قیمت 4,315
قیمت دیروز 4,151
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,427 4,007
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3503444
تعداد سهام 1.67 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 668,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.932 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 4,113 4,124 449,106 9
1 1,000 3,876 4,170 5,000 1
1 2,000 2,533 4,194 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65