قیمت پایانی تغییر درصد
5,182 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,199 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,182 0.00 0.00
اولین قیمت 5,270
قیمت دیروز 5,182
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,492 4,970
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4373608
تعداد سهام 2.735 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.094 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 14.173 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 8,900 5,195 5,210 10,005 2
2 2,117 5,190 5,227 19,500 1
1 1,000 5,188 5,240 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65