قیمت پایانی تغییر درصد
6,542 273.00 4.01

داده ها

آخرین معامله 6,556 259.00 3.80
قیمت پایانی 6,542 273.00 4.01
اولین قیمت 6,800
قیمت دیروز 6,815
بازه روز 6,801 6,475
قیمت مجاز 7,155 6,475
بازه هفته 6,781 6,570
بازه سال - -
P/E 5521448
تعداد سهام 2.735 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.094 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 886
حجم معاملات 3.491 میلیون
ارزش معاملات 22.841 میلیارد
ارزش بازار 17.892 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.081 میلیون 3.471 میلیون
حقوقی 410,000 20,000
تعداد خرید فروش
مجموع 357 217
حقیقی 353 216
حقوقی 4 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.551 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 20,632 6,550 6,556 37,606 6
2 11,000 6,511 6,600 22,483 3
1 5,000 6,503 6,613 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65