قیمت پایانی تغییر درصد
3,957 20.00 0.50

داده ها

آخرین معامله 3,906 71.00 1.79
قیمت پایانی 3,957 20.00 0.50
اولین قیمت 3,997
قیمت دیروز 3,977
بازه روز 4,000 3,860
قیمت مجاز 4,175 3,779
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3339708
تعداد سهام 1.67 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 668,000

معاملات

تعداد معاملات 64
حجم معاملات 335,690
ارزش معاملات 1.322 میلیارد
ارزش بازار 6.608 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 290,690 302,412
حقوقی 45,000 33,278
تعداد خرید فروش
مجموع 24 26
حقیقی 23 25
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 46.384 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,564 3,883 3,906 772 1
1 565 3,880 3,907 1,955 1
1 10,000 3,870 3,908 1,860 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65