قیمت پایانی تغییر درصد
6,507 72.00 1.12

داده ها

آخرین معامله 6,756 321.00 4.99
قیمت پایانی 6,507 72.00 1.12
اولین قیمت 6,756
قیمت دیروز 6,435
بازه روز 6,756 6,756
قیمت مجاز 6,756 6,114
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 960,000

معاملات

تعداد معاملات 880
حجم معاملات 213,981
ارزش معاملات 1.446 میلیارد
ارزش بازار 15.617 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 214,804 214,254
حقوقی 0 550
تعداد خرید فروش
مجموع 7 829
حقیقی 7 827
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 3.579 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9999 227.122 میلیون 6,756 0 0 0
47 206,956 6,755 0 0 0
20 43,779 6,754 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/22)

65