قیمت پایانی تغییر درصد
6,010 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,995 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,010 0.00 0.00
اولین قیمت 6,115
قیمت دیروز 6,010
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,413 6,843
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 24.04 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,259 5,995 6,000 78,853 6
7 53,730 5,994 6,060 4,650 1
1 3,333 5,966 6,087 2,680 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65