قیمت پایانی تغییر درصد
7,129 220.00 2.99

داده ها

آخرین معامله 7,059 290.00 3.95
قیمت پایانی 7,129 220.00 2.99
اولین قیمت 7,200
قیمت دیروز 7,349
بازه روز 7,290 7,056
قیمت مجاز 7,413 6,843
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 2,137
حجم معاملات 17.52 میلیون
ارزش معاملات 124.893 میلیارد
ارزش بازار 28.516 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9.125 میلیون 17.083 میلیون
حقوقی 8.395 میلیون 436,909
تعداد خرید فروش
مجموع 543 741
حقیقی 534 737
حقوقی 9 4
تغییر حقوقی به حقیقی 56.735 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,190 7,057 7,059 3,370 1
14 687,294 7,056 7,060 2,500 1
1 1,000 7,050 7,065 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/19)

65