قیمت پایانی تغییر درصد
6,400 171.00 2.75

داده ها

آخرین معامله 6,360 131.00 2.10
قیمت پایانی 6,400 171.00 2.75
اولین قیمت 6,322
قیمت دیروز 6,229
بازه روز 6,478 5,980
قیمت مجاز 7,413 6,843
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 6,131
حجم معاملات 99.007 میلیون
ارزش معاملات 633.664 میلیارد
ارزش بازار 25.6 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 68.56 میلیون 48.386 میلیون
حقوقی 30.491 میلیون 50.665 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,140 1,789
حقیقی 1,133 1,774
حقوقی 7 15
تغییر حقوقی به حقیقی 129.114 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,326 6,360 6,362 15,743 1
1 15,000 6,359 6,370 3,299 1
1 25,000 6,350 6,376 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65