قیمت پایانی تغییر درصد
6,411 243.00 3.94

داده ها

آخرین معامله 6,350 182.00 2.95
قیمت پایانی 6,411 243.00 3.94
اولین قیمت 6,414
قیمت دیروز 6,168
بازه روز 6,414 6,305
قیمت مجاز 6,414 5,922
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 3,584
حجم معاملات 72.188 میلیون
ارزش معاملات 462.764 میلیارد
ارزش بازار 25.644 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 56.248 میلیون 32.703 میلیون
حقوقی 15.94 میلیون 39.485 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,293 633
حقیقی 1,282 629
حقوقی 11 4
تغییر حقوقی به حقیقی 150.944 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,000 6,350 6,350 9,746 1
2 18,958 6,340 6,359 2,000 1
3 49,147 6,330 6,365 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/28)

65