قیمت پایانی تغییر درصد
5,245 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,242 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,245 0.00 0.00
اولین قیمت 5,423
قیمت دیروز 5,245
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,507 4,983
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 760525
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 93,598

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.049 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,500 5,075 5,730 2,055 1
0 0 0 5,792 910 1
0 0 0 5,870 524 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65