قیمت پایانی تغییر درصد
5,106 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,179 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,106 0.00 0.00
اولین قیمت 4,980
قیمت دیروز 5,106
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,283 4,781
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 740370
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,543

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.021 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,040 5,100 5,178 290 1
1 10,500 5,083 5,180 2,000 1
1 5,000 5,075 5,221 2,900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65