قیمت پایانی تغییر درصد
4,213 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,222 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,213 0.00 0.00
اولین قیمت 4,159
قیمت دیروز 4,213
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,151 3,757
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 610885
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 117,675

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 842.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 4,168 4,425 19,001 1
1 3,500 4,164 4,427 12,839 1
1 1,000 4,091 4,449 1,900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/27)

65