قیمت پایانی تغییر درصد
3,973 50.00 1.24

داده ها

آخرین معامله 3,911 112.00 2.78
قیمت پایانی 3,973 50.00 1.24
اولین قیمت 4,020
قیمت دیروز 4,023
بازه روز 4,129 3,866
قیمت مجاز 4,224 3,822
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 576085
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 123,916

معاملات

تعداد معاملات 41
حجم معاملات 81,465
ارزش معاملات 321.511 میلیون
ارزش بازار 794.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 81,465 81,465
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 14 14
حقیقی 14 14
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,370 3,921 4,098 1,652 2
1 12,000 3,911 4,101 500 1
1 10,000 3,905 4,110 14,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65