قیمت پایانی تغییر درصد
12,407 409.00 3.19

داده ها

آخرین معامله 12,517 299.00 2.33
قیمت پایانی 12,407 409.00 3.19
اولین قیمت 12,335
قیمت دیروز 12,816
بازه روز 12,940 12,181
قیمت مجاز 5,283 4,781
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1799015
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,543

معاملات

تعداد معاملات 263
حجم معاملات 481,570
ارزش معاملات 5.975 میلیارد
ارزش بازار 2.481 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 481,570 442,394
حقوقی 0 39,176
تعداد خرید فروش
مجموع 90 87
حقیقی 90 85
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 486.057 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 12,330 12,518 3,264 1
1 1,882 12,314 12,815 3,000 1
1 3,400 12,270 12,868 350 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65