قیمت پایانی تغییر درصد
16,743 291.00 1.71

داده ها

آخرین معامله 17,315 281.00 1.65
قیمت پایانی 16,743 291.00 1.71
اولین قیمت 17,000
قیمت دیروز 17,034
بازه روز 17,400 16,250
قیمت مجاز 17,885 16,183
بازه هفته 18,440 16,139
بازه سال - -
P/E 2427735
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 75
حجم معاملات 77,601
ارزش معاملات 1.299 میلیارد
ارزش بازار 3.349 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 77,601 77,601
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 36 31
حقیقی 36 31
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 16,555 17,315 535 1
1 500 16,502 17,338 2,000 1
1 300 16,501 17,400 3,809 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65