قیمت پایانی تغییر درصد
5,959 18.00 0.30

داده ها

آخرین معامله 5,800 177.00 2.96
قیمت پایانی 5,959 18.00 0.30
اولین قیمت 5,725
قیمت دیروز 5,977
بازه روز 6,000 5,725
قیمت مجاز 5,283 4,781
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 864055
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,543

معاملات

تعداد معاملات 8
حجم معاملات 8,010
ارزش معاملات 46.332 میلیون
ارزش بازار 1.192 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 8,010 8,010
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 7 6
حقیقی 7 6
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 5,800 5,990 5,400 2
1 2,000 5,792 6,000 7,192 2
1 2,000 5,791 6,049 6,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65