قیمت پایانی تغییر درصد
13,919 71.00 0.51

داده ها

آخرین معامله 13,830 18.00 0.13
قیمت پایانی 13,919 71.00 0.51
اولین قیمت 13,214
قیمت دیروز 13,848
بازه روز 14,189 13,214
قیمت مجاز 14,540 13,156
بازه هفته 14,100 13,000
بازه سال - -
P/E 2018255
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 164
حجم معاملات 215,088
ارزش معاملات 2.994 میلیارد
ارزش بازار 2.784 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 215,088 215,088
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 68 63
حقیقی 68 63
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 150 13,830 14,078 1,500 1
2 7,150 13,820 14,100 100 1
2 1,032 13,800 14,188 194 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65