قیمت پایانی تغییر درصد
1,817 35.00 1.96

داده ها

آخرین معامله 1,841 59.00 3.31
قیمت پایانی 1,817 35.00 1.96
اولین قیمت 1,800
قیمت دیروز 1,782
بازه روز 1,864 1,770
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 72
حجم معاملات 240,909
ارزش معاملات 437.717 میلیون
ارزش بازار 2.726 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 240,909 240,909
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 25 27
حقیقی 25 27
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65