قیمت پایانی تغییر درصد
1,195 18.00 1.48

داده ها

آخرین معامله 1,191 22.00 1.81
قیمت پایانی 1,195 18.00 1.48
اولین قیمت 1,239
قیمت دیروز 1,213
بازه روز 1,239 1,152
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 44
حجم معاملات 500,541
ارزش معاملات 598.126 میلیون
ارزش بازار 1.195 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 500,541 500,541
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 11 16
حقیقی 11 16
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65