قیمت پایانی تغییر درصد
2,338 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,375 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,338 0.00 0.00
اولین قیمت 2,270
قیمت دیروز 2,338
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,891 1,711
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 423178
تعداد سهام 1.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.039 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 2,345 2,386 4,000 1
3 19,444 2,342 2,387 50,000 1
1 15,444 2,341 2,389 30,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65