قیمت پایانی تغییر درصد
2,985 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,987 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,985 0.00 0.00
اولین قیمت 2,932
قیمت دیروز 2,985
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,146 2,848
بازه هفته 3,071 2,951
بازه سال - -
P/E 540285
تعداد سهام 1.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.881 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,320 2,975 2,988 5,000 1
1 1,000 2,973 2,989 5,000 1
1 1,000 2,971 2,991 7,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65