قیمت پایانی تغییر درصد
2,849 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,845 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,849 0.00 0.00
اولین قیمت 2,922
قیمت دیروز 2,849
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,143 2,845
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 515669
تعداد سهام 1.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.704 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,845 53,939 6
0 0 0 2,860 10,000 1
0 0 0 2,875 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65