قیمت پایانی تغییر درصد
2,045 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,084 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,045 0.00 0.00
اولین قیمت 2,000
قیمت دیروز 2,045
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,891 1,711
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 370145
تعداد سهام 1.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.659 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
19 573,708 2,084 2,118 1,204 1
1 45,537 2,050 2,150 40,000 2
1 2,407 2,048 2,179 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65