قیمت پایانی تغییر درصد
1,857 34.00 1.80

داده ها

آخرین معامله 1,900 9.00 0.48
قیمت پایانی 1,857 34.00 1.80
اولین قیمت 1,865
قیمت دیروز 1,891
بازه روز 1,900 1,810
قیمت مجاز 1,985 1,797
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 336117
تعداد سهام 1.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 148
حجم معاملات 1.575 میلیون
ارزش معاملات 2.924 میلیارد
ارزش بازار 2.414 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.175 میلیون 1.575 میلیون
حقوقی 400,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 28 38
حقیقی 27 38
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 742.8 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 12,550 1,853 1,900 8,554 1
1 15,000 1,852 1,908 34,000 2
1 15,000 1,851 1,929 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65