قیمت پایانی تغییر درصد
31,829 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 31,798 0.00 0.00
قیمت پایانی 31,829 0.00 0.00
اولین قیمت 32,063
قیمت دیروز 31,829
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 33,420 30,238
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 34502636
تعداد سهام 202.5 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.445 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5 31,798 31,799 4,400 1
1 1,000 31,275 31,833 114 1
1 12,459 31,261 31,990 2,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65