قیمت پایانی تغییر درصد
51,893 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 52,101 0.00 0.00
قیمت پایانی 51,893 0.00 0.00
اولین قیمت 52,101
قیمت دیروز 51,893
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 52,101 47,139
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 56252012
تعداد سهام 202.5 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 81,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.508 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 1,766 52,101 100,660 9,000 1
1 100 51,722 100,662 295,100 16
3 2,215 51,600 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65