قیمت پایانی تغییر درصد
77,230 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 77,160 0.00 0.00
قیمت پایانی 77,230 0.00 0.00
اولین قیمت 77,424
قیمت دیروز 77,230
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 80,258 72,616
بازه هفته 78,506 72,000
بازه سال - -
P/E 83717320
تعداد سهام 202.5 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 81,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.639 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,498 76,800 77,160 818 2
1 517 76,550 77,417 350 1
1 2,000 76,502 77,640 10 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65