قیمت پایانی تغییر درصد
69,530 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 71,150 0.00 0.00
قیمت پایانی 69,530 0.00 0.00
اولین قیمت 73,250
قیمت دیروز 69,530
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 76,389 69,115
بازه هفته 65,761 65,009
بازه سال - -
P/E 75370520
تعداد سهام 202.5 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 81,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 14.08 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 28 71,150 72,000 1,225 3
1 360 71,100 72,222 1,000 1
2 492 71,000 72,593 599 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65