قیمت پایانی تغییر درصد
36,950 88.00 0.24

داده ها

آخرین معامله 37,100 62.00 0.17
قیمت پایانی 36,950 88.00 0.24
اولین قیمت 37,500
قیمت دیروز 37,038
بازه روز 38,200 36,002
قیمت مجاز 33,420 30,238
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 40053800
تعداد سهام 202.5 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 245
حجم معاملات 132,976
ارزش معاملات 4.913 میلیارد
ارزش بازار 7.482 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 132,976 132,976
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 91 88
حقیقی 91 88
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 36,900 37,099 496 1
1 1,000 36,800 37,100 525 1
1 1,455 36,422 37,450 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65