قیمت پایانی تغییر درصد
2,261 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,255 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,261 0.00 0.00
اولین قیمت 2,293
قیمت دیروز 2,261
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,184 1,976
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 969969
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 207,727

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 904.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,083 2,293 3,647 6,000 1
1 1,000 2,256 3,649 15,000 1
10 423,934 2,255 4,000 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/27)

65