قیمت پایانی تغییر درصد
11,284 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,435 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,284 0.00 0.00
اولین قیمت 11,220
قیمت دیروز 11,284
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,544 10,446
بازه هفته 10,626 10,000
بازه سال - -
P/E 4840836
تعداد سهام 470 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 188,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.303 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 11,261 11,435 9,838 1
1 1,772 11,260 11,437 5,000 1
1 2,000 11,230 11,445 16,664 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65