داده ها

آخرین معامله 2,860 72.00 2.46
قیمت پایانی 2,835 97.00 3.31
اولین قیمت 2,786
قیمت دیروز 2,932
بازه روز 2,966 2,786
قیمت مجاز 3,078 2,786
بازه هفته 2,945 2,945
بازه سال - -
P/E 1216215
تعداد سهام 470 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 623
حجم معاملات 5.164 میلیون
ارزش معاملات 14.641 میلیارد
ارزش بازار 1.332 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.149 میلیون 5.064 میلیون
حقوقی 14,944 100,000
تعداد خرید فروش
مجموع 187 166
حقیقی 186 165
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 241.134 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 2,825 2,867 786 1
1 3,000 2,824 2,870 86,759 7
2 6,168 2,823 2,900 15,389 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/28)

65