قیمت پایانی تغییر درصد
2,858 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,801 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,858 0.00 0.00
اولین قیمت 2,929
قیمت دیروز 2,858
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,520 2,280
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1226082
تعداد سهام 470 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 217,581

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.343 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 12,434 2,801 2,865 2,691 1
1 500 2,765 2,869 20,020 1
1 30,000 2,760 2,880 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65