قیمت پایانی تغییر درصد
4,457 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,520 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,457 0.00 0.00
اولین قیمت 4,623
قیمت دیروز 4,457
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,520 2,280
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1912053
تعداد سهام 470 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 217,581

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.095 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 225 4,431 4,540 1,192 1
2 6,803 4,430 4,548 2,000 1
1 3,000 4,410 4,565 21,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/28)

65