قیمت پایانی تغییر درصد
7,195 214.00 2.89

داده ها

آخرین معامله 7,550 141.00 1.90
قیمت پایانی 7,195 214.00 2.89
اولین قیمت 7,050
قیمت دیروز 7,409
بازه روز 7,619 7,039
قیمت مجاز 2,520 2,280
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3086655
تعداد سهام 470 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 217,581

معاملات

تعداد معاملات 377
حجم معاملات 1.167 میلیون
ارزش معاملات 8.401 میلیارد
ارزش بازار 3.382 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.168 میلیون 1.168 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 197 98
حقیقی 197 98
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 285 7,550 7,565 3,551 1
2 11,340 7,442 7,569 7,220 1
2 2,000 7,441 7,570 13,727 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65