قیمت پایانی تغییر درصد
7,547 129.00 1.74

داده ها

آخرین معامله 7,500 82.00 1.11
قیمت پایانی 7,547 129.00 1.74
اولین قیمت 7,651
قیمت دیروز 7,418
بازه روز 7,680 7,400
قیمت مجاز 7,788 7,048
بازه هفته 7,559 6,644
بازه سال - -
P/E 3237663
تعداد سهام 470 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 188,000

معاملات

تعداد معاملات 476
حجم معاملات 1.345 میلیون
ارزش معاملات 10.148 میلیارد
ارزش بازار 3.547 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.345 میلیون 1.345 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 162 141
حقیقی 162 141
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 7,500 7,500 15,836 2
1 558 7,495 7,629 25,000 1
1 1,000 7,481 7,630 13,094 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65