قیمت پایانی تغییر درصد
11,001 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,895 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,001 0.00 0.00
اولین قیمت 10,895
قیمت دیروز 11,001
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,551 10,451
بازه هفته 11,900 10,895
بازه سال - -
P/E 4719429
تعداد سهام 470 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.17 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 10,895 459,920 21
0 0 0 11,375 3,000 1
0 0 0 11,376 13,392 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/24)

65