قیمت پایانی تغییر درصد
4,278 301.00 6.57

داده ها

آخرین معامله 4,360 219.00 4.78
قیمت پایانی 4,278 301.00 6.57
اولین قیمت 4,124
قیمت دیروز 4,579
بازه روز 4,849 4,122
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 42
حجم معاملات 59,037
ارزش معاملات 252.589 میلیون
ارزش بازار 427.8 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 59,037 59,037
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 22 17
حقیقی 22 17
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65