داده ها

آخرین معامله 7,473 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,473 0.00 0.00
اولین قیمت 7,473
قیمت دیروز 7,473
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,145 4,945
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 896.76 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 104,323 5,145 0 0 0
1 200 5,000 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65