داده ها

آخرین معامله 4,221 55.00 1.29
قیمت پایانی 4,313 37.00 0.87
اولین قیمت 4,361
قیمت دیروز 4,276
بازه روز 4,361 4,200
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 4,377 4,240
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 16
حجم معاملات 195,500
ارزش معاملات 843.238 میلیون
ارزش بازار 517.56 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 195,500 195,500
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 7 4
حقیقی 7 4
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65