قیمت پایانی تغییر درصد
8,011 208.00 2.67

داده ها

آخرین معامله 8,011 208.00 2.67
قیمت پایانی 8,011 208.00 2.67
اولین قیمت 8,191
قیمت دیروز 7,803
بازه روز 8,193 7,700
قیمت مجاز 8,193 7,413
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2058827
تعداد سهام 84 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 149
حجم معاملات 765,859
ارزش معاملات 6.135 میلیارد
ارزش بازار 672.924 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 765,859 565,859
حقوقی 0 200,000
تعداد خرید فروش
مجموع 52 43
حقیقی 52 42
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.602 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 14,000 8,040 8,193 15,000 1
1 5,000 7,826 0 0 0
2 5,650 7,825 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65