قیمت پایانی تغییر درصد
6,044 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,020 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,044 0.00 0.00
اولین قیمت 6,000
قیمت دیروز 6,044
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,965 5,397
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1553308
تعداد سهام 84 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 507.696 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 6,002 6,099 2,300 2
1 111 6,001 6,149 846 1
1 175 5,960 6,182 1,100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65