قیمت پایانی تغییر درصد
6,118 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,136 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,118 0.00 0.00
اولین قیمت 6,300
قیمت دیروز 6,118
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,451 5,837
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1572326
تعداد سهام 84 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 513.912 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 253 6,136 6,139 1,514 1
1 699 5,858 6,140 11,000 2
1 1,053 5,851 6,199 600 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65