قیمت پایانی تغییر درصد
21,826 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 22,100 0.00 0.00
قیمت پایانی 21,826 0.00 0.00
اولین قیمت 21,887
قیمت دیروز 21,826
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 22,147 20,039
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5609282
تعداد سهام 84 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.833 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,500 21,514 22,140 1,250 2
1 500 21,050 22,147 650 3
1 1,000 21,002 23,290 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65