قیمت پایانی تغییر درصد
2,252 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,280 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,252 0.00 0.00
اولین قیمت 2,349
قیمت دیروز 2,252
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,333 2,111
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 391848
تعداد سهام 170 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 382.84 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,358 430 1
0 0 0 2,370 28,579 4
0 0 0 2,373 13,500 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/26)

65