داده ها

آخرین معامله 2,434 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,394 0.00 0.00
اولین قیمت 2,456
قیمت دیروز 2,394
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,578 2,334
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 416556
تعداد سهام 170 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 406.98 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 6,000 2,390 2,434 6,962 1
1 4,000 2,371 2,436 24,100 1
2 10,468 2,370 2,447 2,699 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65