قیمت پایانی تغییر درصد
2,965 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,990 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,965 0.00 0.00
اولین قیمت 2,990
قیمت دیروز 2,965
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,512 2,274
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 515910
تعداد سهام 170 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 504.05 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
11 224,013 2,990 2,998 650 1
1 47,314 2,971 3,000 800 1
1 11,530 2,955 3,004 90,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65