قیمت پایانی تغییر درصد
3,412 32.00 0.95

داده ها

آخرین معامله 3,478 98.00 2.90
قیمت پایانی 3,412 32.00 0.95
اولین قیمت 3,381
قیمت دیروز 3,380
بازه روز 3,478 3,381
قیمت مجاز 3,549 3,211
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 593688
تعداد سهام 170 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 50
حجم معاملات 225,606
ارزش معاملات 769.702 میلیون
ارزش بازار 580.04 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 225,606 215,606
حقوقی 0 10,000
تعداد خرید فروش
مجموع 24 25
حقیقی 24 24
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 34.12 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 3,470 3,478 8,140 2
1 5,653 3,465 3,479 62,111 2
2 1,308 3,430 3,480 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65