قیمت پایانی تغییر درصد
6,892 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,901 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,892 0.00 0.00
اولین قیمت 7,150
قیمت دیروز 6,892
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,586 6,864
بازه هفته 7,290 6,680
بازه سال - -
P/E 1199208
تعداد سهام 170 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.172 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 6,892 7,020 300 1
6 21,715 6,864 7,023 550 1
1 2,000 6,360 7,030 34,394 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65