قیمت پایانی تغییر درصد
2,725 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,722 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,725 0.00 0.00
اولین قیمت 2,811
قیمت دیروز 2,725
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,008 2,722
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1585950
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.2 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.175 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,520 2,722 553,683 16
0 0 0 2,725 340 1
0 0 0 2,750 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65