قیمت پایانی تغییر درصد
7,711 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,650 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,711 0.00 0.00
اولین قیمت 7,858
قیمت دیروز 7,711
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,060 7,294
بازه هفته 8,087 7,110
بازه سال - -
P/E 4487802
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.2 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 23.133 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 28,555 7,650 7,679 1,500 1
1 6,413 7,600 7,690 7,500 1
1 150 7,590 7,699 5,157 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65