قیمت پایانی تغییر درصد
5,710 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,714 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,710 0.00 0.00
اولین قیمت 5,849
قیمت دیروز 5,710
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,104 5,524
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3323220
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.2 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 17.13 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 5,730 5,750 38,026 4
1 1,650 5,725 5,790 10,000 1
2 16,000 5,720 5,800 513 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65