قیمت پایانی تغییر درصد
988 34.00 3.33

داده ها

آخرین معامله 991 31.00 3.03
قیمت پایانی 988 34.00 3.33
اولین قیمت 1,022
قیمت دیروز 1,022
بازه روز 1,022 972
قیمت مجاز 1,050 950
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6916
تعداد سهام 22.72 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 9.088 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 4,490
حجم معاملات 81.712 میلیون
ارزش معاملات 80.718 میلیارد
ارزش بازار 22.448 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 81.438 میلیون 78.652 میلیون
حقوقی 576,283 3.363 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,457 642
حقیقی 1,452 638
حقوقی 5 4
تغییر حقوقی به حقیقی 2.753 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 99,201 993 994 60,000 3
1 79,051 991 995 109,747 5
3 122,332 990 997 162,366 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65