قیمت پایانی تغییر درصد
705 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 701 0.00 0.00
قیمت پایانی 705 0.00 0.00
اولین قیمت 718
قیمت دیروز 705
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 726 658
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4935
تعداد سهام 22.72 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 9.088 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16.018 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 100,000 700 701 58,143 1
3 37,005 699 702 7,575 1
8 159,913 698 704 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/24)

65