قیمت پایانی تغییر درصد
874 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 871 0.00 0.00
قیمت پایانی 874 0.00 0.00
اولین قیمت 920
قیمت دیروز 874
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 949 859
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6118
تعداد سهام 22.72 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 9.088 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 19.858 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
8 197,678 870 876 14,122 1
2 62,274 869 878 77,444 1
2 55,733 868 879 89,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65