قیمت پایانی تغییر درصد
848 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 848 0.00 0.00
قیمت پایانی 848 0.00 0.00
اولین قیمت 853
قیمت دیروز 848
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,050 950
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5936
تعداد سهام 22.72 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 9.088 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 19.267 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 500,000 848 848 59,214 2
1 5,000 846 852 101,500 2
1 2,000 835 854 848 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65