قیمت پایانی تغییر درصد
1,098 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,092 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,098 0.00 0.00
اولین قیمت 1,120
قیمت دیروز 1,098
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,185 1,073
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7686
تعداد سهام 22.72 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 8.772 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 24.947 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 6,660 1,092 1,093 269,215 5
2 98,515 1,091 1,095 300,000 3
4 211,573 1,090 1,099 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65