قیمت پایانی تغییر درصد
804 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 808 0.00 0.00
قیمت پایانی 804 0.00 0.00
اولین قیمت 809
قیمت دیروز 804
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,050 950
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5628
تعداد سهام 22.72 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 9.088 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 18.267 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 17,176 806 807 100,000 1
4 89,000 805 809 305,000 4
4 12,835 804 810 1.005 میلیون 18

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65