قیمت پایانی تغییر درصد
2,093 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,101 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,093 0.00 0.00
اولین قیمت 2,100
قیمت دیروز 2,093
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,221 2,011
بازه هفته 2,190 1,875
بازه سال - -
P/E 10465
تعداد سهام 2.646 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.058 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.537 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,929 2,096 2,101 6,726 1
1 1,000 2,092 2,122 2,000 1
3 11,079 2,090 2,123 20,391 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65