قیمت پایانی تغییر درصد
2,335 66.00 2.91

داده ها

آخرین معامله 2,298 29.00 1.28
قیمت پایانی 2,335 66.00 2.91
اولین قیمت 2,299
قیمت دیروز 2,269
بازه روز 2,382 2,200
قیمت مجاز 2,382 2,156
بازه هفته 2,735 2,242
بازه سال - -
P/E 11675
تعداد سهام 2.646 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.058 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,751
حجم معاملات 18.962 میلیون
ارزش معاملات 44.268 میلیارد
ارزش بازار 6.178 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 18.962 میلیون 18.475 میلیون
حقوقی 0 487,140
تعداد خرید فروش
مجموع 796 298
حقیقی 796 297
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.137 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 40,745 2,298 2,300 537 1
1 56,000 2,297 2,317 10,200 2
1 1,000 2,286 2,320 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65