قیمت پایانی تغییر درصد
1,586 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,578 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,586 0.00 0.00
اولین قیمت 1,600
قیمت دیروز 1,586
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,705 1,543
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7930
تعداد سهام 1.323 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 529,139

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.098 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 75,563 1,570 1,578 7,000 1
2 184,407 1,569 1,582 5,000 1
1 2,000 1,565 1,584 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65