قیمت پایانی تغییر درصد
2,065 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,055 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,065 0.00 0.00
اولین قیمت 2,120
قیمت دیروز 2,065
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,838 3,474
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 10325
تعداد سهام 1.323 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 529,139

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.732 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,800 2,055 2,057 504 1
1 970 2,052 2,059 171,000 18
2 78,358 2,051 2,063 14,900 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65