قیمت پایانی تغییر درصد
3,353 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,291 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,353 0.00 0.00
اولین قیمت 3,520
قیمت دیروز 3,353
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,520 3,186
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 16765
تعداد سهام 1.323 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 529,139

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.436 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 320 3,230 3,428 22,780 1
1 1,222 898 3,500 5,000 1
0 0 0 3,540 6,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)

65