قیمت پایانی تغییر درصد
3,973 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,019 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,973 0.00 0.00
اولین قیمت 3,850
قیمت دیروز 3,973
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,838 3,474
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 19865
تعداد سهام 1.323 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 529,139

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.256 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
37 325,685 4,019 0 0 0
2 7,250 4,018 0 0 0
1 2,000 4,016 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/20)

65