قیمت پایانی تغییر درصد
2,695 20.00 0.75

داده ها

آخرین معامله 2,710 35.00 1.31
قیمت پایانی 2,695 20.00 0.75
اولین قیمت 2,761
قیمت دیروز 2,675
بازه روز 2,761 2,640
قیمت مجاز 2,808 2,542
بازه هفته 2,733 2,392
بازه سال - -
P/E 13475
تعداد سهام 2.646 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.058 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,924
حجم معاملات 11.15 میلیون
ارزش معاملات 30.053 میلیارد
ارزش بازار 7.13 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 11.002 میلیون 11.12 میلیون
حقوقی 148,700 30,000
تعداد خرید فروش
مجموع 594 559
حقیقی 590 558
حقوقی 4 1
تغییر حقوقی به حقیقی 319.897 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,424 2,705 2,720 1,000 1
1 74,297 2,704 2,721 2,000 1
1 14,671 2,703 2,726 761 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65