قیمت پایانی تغییر درصد
1,041 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,058 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,041 0.00 0.00
اولین قیمت 1,008
قیمت دیروز 1,041
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 996 902
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5205
تعداد سهام 1.323 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 555,556

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.377 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
11 315,890 1,058 1,070 45,000 3
1 29,000 1,057 1,071 100,000 1
1 6,860 1,052 1,072 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65