قیمت پایانی تغییر درصد
2,508 16.00 0.64

داده ها

آخرین معامله 2,400 92.00 3.69
قیمت پایانی 2,508 16.00 0.64
اولین قیمت 2,616
قیمت دیروز 2,492
بازه روز 2,616 2,390
قیمت مجاز 3,838 3,474
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 12540
تعداد سهام 1.323 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 529,139

معاملات

تعداد معاملات 1,953
حجم معاملات 19.403 میلیون
ارزش معاملات 48.656 میلیارد
ارزش بازار 3.318 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 19.182 میلیون 18.812 میلیون
حقوقی 230,000 600,000
تعداد خرید فروش
مجموع 836 531
حقیقی 834 528
حقوقی 2 3
تغییر حقوقی به حقیقی 927.96 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 26,854 2,390 2,400 50,195 2
2 15,000 2,389 2,410 12,000 2
1 1,000 2,388 2,419 7,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65