قیمت پایانی تغییر درصد
7,181 90.00 1.27

داده ها

آخرین معامله 6,950 141.00 1.99
قیمت پایانی 7,181 90.00 1.27
اولین قیمت 7,445
قیمت دیروز 7,091
بازه روز 7,445 6,751
قیمت مجاز 4,638 4,198
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1486467
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 260,000

معاملات

تعداد معاملات 608
حجم معاملات 4.81 میلیون
ارزش معاملات 34.539 میلیارد
ارزش بازار 4.668 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.16 میلیون 3.716 میلیون
حقوقی 650,000 1.093 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 200 162
حقیقی 198 156
حقوقی 2 6
تغییر حقوقی به حقیقی 3.183 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 7,491 6,850 6,950 9,574 1
1 5,000 6,835 7,000 18,645 2
1 2,000 6,812 7,043 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65