قیمت پایانی تغییر درصد
5,069 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,220 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,069 0.00 0.00
اولین قیمت 5,240
قیمت دیروز 5,069
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,322 4,816
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1049283
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 260,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.295 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 5,130 5,230 31,808 1
1 1,100 4,950 5,279 6,000 1
1 300 4,906 5,280 15,288 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65