قیمت پایانی تغییر درصد
2,376 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,310 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,376 0.00 0.00
اولین قیمت 2,433
قیمت دیروز 2,376
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,412 2,184
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 491832
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 260,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.544 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 11,300 2,310 2,429 22,000 2
1 1,000 2,308 2,433 1,000 1
1 501 2,307 2,436 4,400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65