قیمت پایانی تغییر درصد
4,394 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,405 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,394 0.00 0.00
اولین قیمت 4,449
قیمت دیروز 4,394
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,638 4,198
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 909558
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 260,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.856 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 4,410 4,430 1,420 1
1 2,035 4,405 4,450 8,129 2
1 1,938 4,402 4,466 15 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65