قیمت پایانی تغییر درصد
3,990 31.00 0.77

داده ها

آخرین معامله 3,962 59.00 1.47
قیمت پایانی 3,990 31.00 0.77
اولین قیمت 3,950
قیمت دیروز 4,021
بازه روز 4,113 3,950
قیمت مجاز 4,638 4,198
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 825930
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 260,000

معاملات

تعداد معاملات 69
حجم معاملات 253,221
ارزش معاملات 1.01 میلیارد
ارزش بازار 2.594 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 139,079 203,221
حقوقی 114,142 50,000
تعداد خرید فروش
مجموع 31 29
حقیقی 30 28
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 255.927 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 750 3,962 4,037 15,000 1
1 1,000 3,952 4,038 550 2
1 11,940 3,951 4,045 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65