قیمت پایانی تغییر درصد
4,379 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,379 0.00 0.00
اولین قیمت 4,300
قیمت دیروز 4,379
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,737 4,287
بازه هفته 4,890 4,481
بازه سال - -
P/E 906453
تعداد سهام 1.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 560,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.131 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 250 4,556 4,557 3,563 1
1 14,551 4,500 4,560 99,800 1
1 590 4,489 4,581 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65