قیمت پایانی تغییر درصد
4,769 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,804 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,769 0.00 0.00
اولین قیمت 4,700
قیمت دیروز 4,769
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,804 4,348
بازه هفته 4,804 4,020
بازه سال - -
P/E 987183
تعداد سهام 1.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 560,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.677 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 210 4,800 4,827 40,581 4
2 1,000 4,780 5,141 520 1
1 1,500 4,771 8,000 999 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65