داده ها

آخرین معامله 4,539 216.00 5.00
قیمت پایانی 4,411 88.00 2.04
اولین قیمت 4,539
قیمت دیروز 4,323
بازه روز 4,539 4,539
قیمت مجاز 4,539 4,107
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 286.469 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 127,065

معاملات

تعداد معاملات 27
حجم معاملات 51,644
ارزش معاملات 234.412 میلیون
ارزش بازار 1.264 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 51,644 51,644
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 2 25
حقیقی 2 25
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
132 5.199 میلیون 4,539 5,084 1,000 1
1 10,000 4,439 0 0 0
1 11,283 4,405 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65