قیمت پایانی تغییر درصد
12,837 600.00 4.90

داده ها

آخرین معامله 12,799 562.00 4.59
قیمت پایانی 12,837 600.00 4.90
اولین قیمت 12,845
قیمت دیروز 12,237
بازه روز 12,848 12,700
قیمت مجاز 3,980 3,602
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 286.469 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 138,427

معاملات

تعداد معاملات 399
حجم معاملات 2.047 میلیون
ارزش معاملات 26.274 میلیارد
ارزش بازار 3.677 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.047 میلیون 1.198 میلیون
حقوقی 0 848,972
تعداد خرید فروش
مجموع 190 80
حقیقی 190 79
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 10.898 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 12,241 12,820 1,000 1
1 1,500 12,240 12,837 3,000 1
1 100 12,191 12,848 9,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65