قیمت پایانی تغییر درصد
6,457 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,457 0.00 0.00
اولین قیمت 6,844
قیمت دیروز 6,457
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,980 3,602
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 286.469 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 138,427

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.85 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 6,310 6,488 1,000 1
1 5,000 6,288 6,498 2,000 1
1 317 6,270 6,499 2,347 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65