قیمت پایانی تغییر درصد
14,952 749.00 4.77

داده ها

آخرین معامله 14,916 785.00 5.00
قیمت پایانی 14,952 749.00 4.77
اولین قیمت 15,307
قیمت دیروز 15,701
بازه روز 15,307 14,916
قیمت مجاز 16,486 14,916
بازه هفته 16,790 16,064
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 286.469 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 114,588

معاملات

تعداد معاملات 571
حجم معاملات 1.578 میلیون
ارزش معاملات 23.589 میلیارد
ارزش بازار 4.283 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.575 میلیون 1.47 میلیون
حقوقی 2,500 107,633
تعداد خرید فروش
مجموع 250 104
حقیقی 249 102
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.572 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 5,608 14,916 14,950 233 1
0 0 0 14,997 4,260 3
0 0 0 15,200 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65