داده ها

آخرین معامله 4,236 201.00 4.98
قیمت پایانی 4,235 200.00 4.96
اولین قیمت 4,236
قیمت دیروز 4,035
بازه روز 4,236 4,200
قیمت مجاز 3,980 3,602
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 286.469 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 138,427

معاملات

تعداد معاملات 372
حجم معاملات 2.038 میلیون
ارزش معاملات 8.628 میلیارد
ارزش بازار 1.213 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.722 میلیون 1.738 میلیون
حقوقی 315,607 300,000
تعداد خرید فروش
مجموع 150 112
حقیقی 148 111
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 66.096 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
8 354,538 4,236 4,320 200 1
1 1,000 4,235 4,357 500 1
1 23,555 4,220 4,400 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65