قیمت پایانی تغییر درصد
15,466 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,353 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,466 0.00 0.00
اولین قیمت 15,950
قیمت دیروز 15,466
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,969 15,353
بازه هفته 16,450 14,671
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 286.469 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 114,588

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.431 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 12,500 15,353 31,433 9
0 0 0 15,450 734 1
0 0 0 15,460 2,157 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65