قیمت پایانی تغییر درصد
999,979 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1 میلیون 0.00 0.00
قیمت پایانی 999,979 0.00 0.00
اولین قیمت 999,000
قیمت دیروز 999,979
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1.047 میلیون 947,210
بازه هفته 999,999 995,000
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.629 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.629 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 995,000 1.01 میلیون 73 1
1 500 991,001 1.019 میلیون 220 1
1 200 981,333 1.02 میلیون 34 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/25)

65