قیمت پایانی تغییر درصد
1.014 میلیون 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1.019 میلیون 0.00 0.00
قیمت پایانی 1.014 میلیون 0.00 0.00
اولین قیمت 1.012 میلیون
قیمت دیروز 1.014 میلیون
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1.063 میلیون 961,929
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.629 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.652 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 56 1.017 میلیون 1.02 میلیون 120 1
1 13 1.01 میلیون 1.02 میلیون 18 1
1 10 1.009 میلیون 1.02 میلیون 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65