داده ها

آخرین معامله 14,014 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,014 0.00 0.00
اولین قیمت 13,999
قیمت دیروز 14,014
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,714 13,314
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4470466
تعداد سهام 247.36 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 98,944

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.467 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 13,850 1,232 1
0 0 0 13,900 7,581 1
0 0 0 13,950 22,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/08/30)

65