قیمت پایانی تغییر درصد
15,440 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,730 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,440 0.00 0.00
اولین قیمت 14,730
قیمت دیروز 15,440
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,292 14,742
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4925360
تعداد سهام 247.36 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 98,944

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.819 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 14,748 1,096 1
0 0 0 15,097 130 1
0 0 0 15,400 999 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65