قیمت پایانی تغییر درصد
15,823 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,820 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,823 0.00 0.00
اولین قیمت 16,000
قیمت دیروز 15,823
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,695 15,105
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5047537
تعداد سهام 247.36 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 98,944

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.914 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 165 15,110 16,695 100 1
0 0 0 17,040 15,200 1
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65