قیمت پایانی تغییر درصد
15,598 10.00 0.06

داده ها

آخرین معامله 16,367 779.00 5.00
قیمت پایانی 15,598 10.00 0.06
اولین قیمت 16,367
قیمت دیروز 15,588
بازه روز 16,367 16,367
قیمت مجاز 16,292 14,742
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4975762
تعداد سهام 247.36 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 98,944

معاملات

تعداد معاملات 3
حجم معاملات 1,214
ارزش معاملات 19.87 میلیون
ارزش بازار 3.858 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1,214 1,214
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 2 2
حقیقی 2 2
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 22,706 16,367 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65