داده ها

آخرین معامله 13,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,776 0.00 0.00
اولین قیمت 13,800
قیمت دیروز 13,776
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,464 13,088
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4394544
تعداد سهام 247.36 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 98,944

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.408 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 13,813 2 1
0 0 0 13,900 5 1
0 0 0 14,464 793 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65