داده ها

آخرین معامله 63,835 0.00 0.00
قیمت پایانی 61,838 0.00 0.00
اولین قیمت 61,840
قیمت دیروز 61,838
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 68,343 61,835
بازه هفته 67,999 63,035
بازه سال - -
P/E 19726322
تعداد سهام 247.36 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 98,944

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.296 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 64,998 30 1
0 0 0 64,999 1,666 1
0 0 0 66,666 682 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65