قیمت پایانی تغییر درصد
14,354 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,684 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,354 0.00 0.00
اولین قیمت 13,684
قیمت دیروز 14,354
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,292 14,742
بازه هفته 13,685 13,685
بازه سال - -
P/E 4578926
تعداد سهام 247.36 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 98,944

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.551 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 14,474 80 1
0 0 0 14,475 1,000 1
0 0 0 14,518 87 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65