داده ها

آخرین معامله 73,000 1,103.00 1.53
قیمت پایانی 73,224 1,327.00 1.85
اولین قیمت 72,001
قیمت دیروز 71,897
بازه روز 75,300 72,001
قیمت مجاز 75,491 68,303
بازه هفته 71,898 67,010
بازه سال - -
P/E 23358456
تعداد سهام 247.36 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 98,944

معاملات

تعداد معاملات 272
حجم معاملات 79,888
ارزش معاملات 5.875 میلیارد
ارزش بازار 18.113 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 79,888 79,888
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 125 80
حقیقی 125 80
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 17 72,903 73,000 1,000 1
1 30 72,512 73,260 78 2
1 206 72,300 73,475 15 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65