قیمت پایانی تغییر درصد
21,294 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 22,079 0.00 0.00
قیمت پایانی 21,294 0.00 0.00
اولین قیمت 22,079
قیمت دیروز 21,294
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,292 14,742
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6792786
تعداد سهام 247.36 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 98,944

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.267 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 68 22,079 40,054 10 1
1 50,000 21,028 0 0 0
1 49 20,662 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65