قیمت پایانی تغییر درصد
4,369 150.00 3.32

داده ها

آخرین معامله 4,345 174.00 3.85
قیمت پایانی 4,369 150.00 3.32
اولین قیمت 4,405
قیمت دیروز 4,519
بازه روز 4,500 4,294
قیمت مجاز 4,015 3,633
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3617532
تعداد سهام 210 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 107
حجم معاملات 306,305
ارزش معاملات 1.338 میلیارد
ارزش بازار 917.49 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 306,305 306,305
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 52 21
حقیقی 52 21
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,300 4,342 4,423 5,000 1
1 7,000 4,333 4,429 5,000 1
1 6,000 4,332 4,432 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/4)

65