قیمت پایانی تغییر درصد
25,894 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 25,894 0.00 0.00
قیمت پایانی 25,894 0.00 0.00
اولین قیمت 25,894
قیمت دیروز 25,894
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 25,894 23,428
بازه هفته 23,283 20,858
بازه سال - -
P/E 21440232
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.063 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
108 359,337 25,894 0 0 0
1 115 25,893 0 0 0
2 342 25,890 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65