قیمت پایانی تغییر درصد
19,234 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 19,234 0.00 0.00
قیمت پایانی 19,234 0.00 0.00
اولین قیمت 19,234
قیمت دیروز 19,234
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 21,258 19,234
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 15925752
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.732 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 19,234 1.311 میلیون 275
0 0 0 19,235 5,500 1
0 0 0 19,300 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65