قیمت پایانی تغییر درصد
5,863 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,865 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,863 0.00 0.00
اولین قیمت 5,865
قیمت دیروز 5,863
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,160 5,574
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4854564
تعداد سهام 70 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 410.41 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 11,525 5,865 0 0 0
1 2,000 5,705 0 0 0
1 300 5,701 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65