قیمت پایانی تغییر درصد
8,009 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,004 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,009 0.00 0.00
اولین قیمت 8,004
قیمت دیروز 8,009
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,015 3,633
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6631452
تعداد سهام 210 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.682 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 8,004 20,170 5
0 0 0 8,070 1,000 1
0 0 0 8,170 12,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/28)

65