قیمت پایانی تغییر درصد
4,101 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,101 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,101 0.00 0.00
اولین قیمت 4,101
قیمت دیروز 4,101
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,306 3,896
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3395628
تعداد سهام 210 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 861.21 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 60,300 4,101 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/17)

65