قیمت پایانی تغییر درصد
8,697 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,847 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,697 0.00 0.00
اولین قیمت 9,100
قیمت دیروز 8,697
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4626804
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.739 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65