داده ها

آخرین معامله 10,713 105.00 0.97
قیمت پایانی 10,789 29.00 0.27
اولین قیمت 10,513
قیمت دیروز 10,818
بازه روز 11,150 10,513
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5739748
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 36
حجم معاملات 107,752
ارزش معاملات 1.163 میلیارد
ارزش بازار 2.158 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 107,752 102,752
حقوقی 0 5,000
تعداد خرید فروش
مجموع 19 12
حقیقی 19 11
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 53.945 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65