داده ها

آخرین معامله 7,002 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,035 0.00 0.00
اولین قیمت 7,040
قیمت دیروز 7,035
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 6,400 6,400
بازه سال - -
P/E 3742620
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.407 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65