قیمت پایانی تغییر درصد
2,625 53.00 1.98

داده ها

آخرین معامله 2,625 53.00 1.98
قیمت پایانی 2,625 53.00 1.98
اولین قیمت 2,625
قیمت دیروز 2,678
بازه روز 2,625 2,625
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1396500
تعداد سهام 3.981 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 22
حجم معاملات 96,368
ارزش معاملات 252.966 میلیون
ارزش بازار 10.45 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 96,368 96,368
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 18 4
حقیقی 18 4
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65