قیمت پایانی تغییر درصد
3,796 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,780 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,796 0.00 0.00
اولین قیمت 3,900
قیمت دیروز 3,796
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,985 3,607
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1074268
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.694 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 3,800 13,300 1
0 0 0 3,900 15,500 2
0 0 0 3,950 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65