قیمت پایانی تغییر درصد
4,283 202.00 4.95

داده ها

آخرین معامله 4,285 204.00 5.00
قیمت پایانی 4,283 202.00 4.95
اولین قیمت 4,285
قیمت دیروز 4,081
بازه روز 4,285 4,184
قیمت مجاز 4,285 3,877
بازه هفته 3,787 3,787
بازه سال - -
P/E 1212089
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 333
حجم معاملات 2.385 میلیون
ارزش معاملات 10.214 میلیارد
ارزش بازار 6.425 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.377 میلیون 1.21 میلیون
حقوقی 8,000 1.175 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 174 49
حقیقی 173 45
حقوقی 1 4
تغییر حقوقی به حقیقی 4.998 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
23 560,714 4,285 0 0 0
1 300 4,281 0 0 0
1 2,000 4,280 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65