قیمت پایانی تغییر درصد
4,328 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,264 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,328 0.00 0.00
اولین قیمت 4,353
قیمت دیروز 4,328
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,712 4,264
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1224824
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.492 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 4,264 4,320 3,000 1
0 0 0 4,340 8,062 2
0 0 0 4,350 50,138 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65