قیمت پایانی تغییر درصد
5,531 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,523 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,531 0.00 0.00
اولین قیمت 5,929
قیمت دیروز 5,531
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,103 5,523
بازه هفته 5,757 5,501
بازه سال - -
P/E 1565273
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.297 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 5,523 577,302 46
0 0 0 5,540 1,000 1
0 0 0 5,547 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65