قیمت پایانی تغییر درصد
3,288 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,320 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,288 0.00 0.00
اولین قیمت 3,338
قیمت دیروز 3,288
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,889 3,519
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 930504
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.932 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 3,302 3,365 11,000 1
3 19,347 3,301 3,367 22,500 1
2 34,000 3,300 3,369 4,720 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65