قیمت پایانی تغییر درصد
5,201 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,247 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,201 0.00 0.00
اولین قیمت 5,020
قیمت دیروز 5,201
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,247 4,749
بازه هفته 5,247 4,820
بازه سال - -
P/E 1471883
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.802 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 59,001 5,247 5,300 1,000 1
1 1,000 5,178 5,304 1,036 1
3 64,000 5,100 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65