قیمت پایانی تغییر درصد
2,151 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,151 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,151 0.00 0.00
اولین قیمت 2,151
قیمت دیروز 2,151
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,110 1,988
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 51.891 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 111.618 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
19 386,532 2,110 0 0 0
3 4,800 2,049 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65