قیمت پایانی تغییر درصد
1,701 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,701 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,701 0.00 0.00
اولین قیمت 1,701
قیمت دیروز 1,701
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 2,121 2,121
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 51.891 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 88.267 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65