قیمت پایانی تغییر درصد
5,000 3,378.00 208.26

داده ها

آخرین معامله 5,000 3,378.00 208.26
قیمت پایانی 5,000 3,378.00 208.26
اولین قیمت 5,000
قیمت دیروز 1,622
بازه روز 5,000 5,000
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 5,000 5,000
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 51.891 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1
حجم معاملات 250
ارزش معاملات 1.25 میلیون
ارزش بازار 259.457 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65