قیمت پایانی تغییر درصد
853 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 860 0.00 0.00
قیمت پایانی 853 0.00 0.00
اولین قیمت 851
قیمت دیروز 853
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 864 852
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 15.573 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 10 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 13.284 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65