داده ها

آخرین معامله 10,980 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,553 0.00 0.00
اولین قیمت 10,980
قیمت دیروز 11,553
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,130 10,976
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4413246
تعداد سهام 858 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 343,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.912 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,543 10,979 11,600 445 2
1 8,550 10,978 11,601 7,955 1
2 10,005 10,977 11,602 7,860 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65