قیمت پایانی تغییر درصد
13,522 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,619 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,522 0.00 0.00
اولین قیمت 13,400
قیمت دیروز 13,522
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,062 12,724
بازه هفته 13,666 13,067
بازه سال - -
P/E 5165404
تعداد سهام 858 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 343,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.602 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,099 13,570 13,620 3,710 1
1 1,000 13,501 13,628 5,000 1
1 100 13,500 13,629 178 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65