قیمت پایانی تغییر درصد
14,189 690.00 4.64

داده ها

آخرین معامله 14,150 729.00 4.90
قیمت پایانی 14,189 690.00 4.64
اولین قیمت 14,200
قیمت دیروز 14,879
بازه روز 14,750 14,136
قیمت مجاز 12,008 10,866
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5420198
تعداد سهام 858 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 343,200

معاملات

تعداد معاملات 490
حجم معاملات 2.785 میلیون
ارزش معاملات 39.514 میلیارد
ارزش بازار 12.174 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.582 میلیون 1.785 میلیون
حقوقی 1.203 میلیون 1,000,000
تعداد خرید فروش
مجموع 174 115
حقیقی 167 114
حقوقی 7 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.883 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,000 14,150 14,230 2,068 1
1 1,000 14,140 14,248 80 1
1 2,143 14,136 14,249 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65