قیمت پایانی تغییر درصد
5,817 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,527 290.00 4.99
قیمت پایانی 5,817 0.00 0.00
اولین قیمت 5,527
قیمت دیروز 5,817
بازه روز 5,527 5,527
قیمت مجاز 6,108 5,528
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2222094
تعداد سهام 858 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 343,200

معاملات

تعداد معاملات 1
حجم معاملات 186
ارزش معاملات 1.028 میلیون
ارزش بازار 4.991 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 186 186
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 1
حقیقی 1 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 5,527 61,837 7
0 0 0 5,656 2,550 1
0 0 0 5,818 10 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/25)

65