قیمت پایانی تغییر درصد
14,905 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,849 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,905 0.00 0.00
اولین قیمت 15,295
قیمت دیروز 14,905
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,991 14,469
بازه هفته 15,919 15,031
بازه سال - -
P/E 5693710
تعداد سهام 858 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 343,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.788 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 134 14,840 14,850 4,999 1
1 700 14,689 14,906 1,000 1
1 610 14,688 15,168 1,023 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65