داده ها

آخرین معامله 10,855 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,892 0.00 0.00
اولین قیمت 10,401
قیمت دیروز 10,892
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,008 10,866
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4160744
تعداد سهام 858 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 343,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.345 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 800 10,855 11,328 4,622 1
1 16,050 10,854 11,330 280 2
1 17,005 10,853 11,334 180 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65