قیمت پایانی تغییر درصد
14,860 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,305 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,860 0.00 0.00
اولین قیمت 14,790
قیمت دیروز 14,860
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,492 14,018
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5676520
تعداد سهام 858 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 343,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.75 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 11,600 14,190 14,305 3,860 1
4 51,100 14,018 14,540 1,400 1
0 0 0 14,555 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65