داده ها

آخرین معامله 8,773 417.00 4.99
قیمت پایانی 8,443 87.00 1.04
اولین قیمت 8,773
قیمت دیروز 8,356
بازه روز 8,773 8,773
قیمت مجاز 8,773 7,939
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3225226
تعداد سهام 858 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 343,200

معاملات

تعداد معاملات 27
حجم معاملات 71,496
ارزش معاملات 627.234 میلیون
ارزش بازار 7.244 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 71,496 71,496
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 11 14
حقیقی 11 14
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 14,101 8,773 0 0 0
1 3,000 8,772 0 0 0
1 1,000 8,770 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65