قیمت پایانی تغییر درصد
2,534 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,572 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,534 0.00 0.00
اولین قیمت 2,572
قیمت دیروز 2,534
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,660 2,408
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 433314
تعداد سهام 502.9 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 214,133

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.274 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
11 78,313 2,572 2,851 50,000 1
1 1,500 2,560 2,985 7,000 1
1 2,335 2,554 2,986 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65