قیمت پایانی تغییر درصد
4,020 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,043 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,020 0.00 0.00
اولین قیمت 3,990
قیمت دیروز 4,020
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,039 2,751
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 687420
تعداد سهام 502.9 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 201,160

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.022 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 3,802 4,188 9,328 1
1 300 3,760 4,202 800 1
1 2,700 3,671 4,220 7,282 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/25)

65