قیمت پایانی تغییر درصد
2,906 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,863 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,906 0.00 0.00
اولین قیمت 2,904
قیمت دیروز 2,906
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,039 2,751
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 496926
تعداد سهام 502.9 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 201,160

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.461 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 2,863 2,935 24,858 1
1 9,000 2,860 2,942 1,820 1
1 1,400 2,857 2,945 25,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65