قیمت پایانی تغییر درصد
2,744 101.00 3.82

داده ها

آخرین معامله 2,775 132.00 4.99
قیمت پایانی 2,744 101.00 3.82
اولین قیمت 2,775
قیمت دیروز 2,643
بازه روز 2,775 2,775
قیمت مجاز 2,775 2,511
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 469224
تعداد سهام 502.9 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,385

معاملات

تعداد معاملات 21
حجم معاملات 153,333
ارزش معاملات 425.499 میلیون
ارزش بازار 1.38 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 153,333 94,534
حقوقی 0 58,799
تعداد خرید فروش
مجموع 5 8
حقیقی 5 7
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 161.344 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
195 5.575 میلیون 2,775 0 0 0
1 1,000 2,765 0 0 0
1 1,000 2,740 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65