قیمت پایانی تغییر درصد
5,059 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,001 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,059 0.00 0.00
اولین قیمت 5,080
قیمت دیروز 5,059
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,350 4,842
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 865089
تعداد سهام 502.9 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 201,160

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.544 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,978 4,970 5,069 1,000 1
1 470 4,968 5,089 1,000 1
1 1,326 4,967 5,099 45,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65