قیمت پایانی تغییر درصد
2,550 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,583 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,550 0.00 0.00
اولین قیمت 2,615
قیمت دیروز 2,550
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,039 2,751
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 436050
تعداد سهام 502.9 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 201,160

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.282 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,960 2,555 2,583 2,074 1
2 2,000 2,551 2,587 5,000 1
2 3,000 2,547 2,593 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65