داده ها

آخرین معامله 6,184 325.00 4.99
قیمت پایانی 6,507 2.00 0.03
اولین قیمت 6,184
قیمت دیروز 6,509
بازه روز 6,184 6,184
قیمت مجاز 6,834 6,184
بازه هفته 6,189 6,189
بازه سال - -
P/E 1887030
تعداد سهام 233 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 93,200

معاملات

تعداد معاملات 2
حجم معاملات 522
ارزش معاملات 3.228 میلیون
ارزش بازار 1.516 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 522 522
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 2 1
حقیقی 2 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 6,184 215,669 23
0 0 0 6,509 2,000 1
0 0 0 6,834 487 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65