قیمت پایانی تغییر درصد
22,278 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 22,278 0.00 0.00
قیمت پایانی 22,278 0.00 0.00
اولین قیمت 22,278
قیمت دیروز 22,278
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 22,278 20,158
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6460620
تعداد سهام 233 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 93,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.191 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
29 96,644 22,278 0 0 0
1 50 22,271 0 0 0
1 45 22,270 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/24)

65