داده ها

آخرین معامله 4,547 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,384 0.00 0.00
اولین قیمت 4,547
قیمت دیروز 4,384
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,547 4,115
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1271360
تعداد سهام 233 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 124,750

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.021 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9 111,650 4,547 5,345 1 1
0 0 0 5,681 10,000 1
0 0 0 5,922 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65