قیمت پایانی تغییر درصد
17,790 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 18,678 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,790 0.00 0.00
اولین قیمت 18,678
قیمت دیروز 17,790
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 18,678 16,900
بازه هفته 18,678 18,648
بازه سال - -
P/E 5159100
تعداد سهام 233 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 93,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.145 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
12 115,355 18,678 0 0 0
3 107,990 18,661 0 0 0
1 350 18,642 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65