داده ها

آخرین معامله 6,402 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,732 0.00 0.00
اولین قیمت 6,402
قیمت دیروز 6,732
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,068 6,396
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1952280
تعداد سهام 233 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 93,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.569 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 6,396 86,430 5
0 0 0 6,515 155 1
0 0 0 6,925 3,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/06/13)

65