داده ها

آخرین معامله 5,701 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,982 0.00 0.00
اولین قیمت 5,701
قیمت دیروز 5,982
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,311 5,711
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1734780
تعداد سهام 233 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 93,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.394 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 5,683 42,339 2
0 0 0 5,701 31,508 2
0 0 0 5,711 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65