قیمت پایانی تغییر درصد
14,411 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,129 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,411 0.00 0.00
اولین قیمت 15,129
قیمت دیروز 14,411
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,793 5,243
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4179190
تعداد سهام 233 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 93,528

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.358 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,067 15,129 0 0 0
1 1,000 15,102 0 0 0
2 100,000 14,043 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65